‘Meer jongeren in Oleanderpark door coronamaatregelen’

14-06-2020 112 Redactie

MAASSLUIS – De politie Maassluis constateert dat er in de afgelopen weken een ‘duidelijke toename van jongeren in het Oleanderpark in Maassluis was’ en schrijft dit mede toe aan de genomen coronamaatregelen. ,,Dit heeft enige spanning opgeleverd bij directe omwonenden in verband met geluidsoverlast, achterlaten van vuil en met scooters door het park ‘crossen’,” aldus wijkagent Bert Notenboom op de Facebookpagina van Politie Maassluis.

,,Afgelopen donderdag heeft de gemeente Maassluis een bijeenkomst georganiseerd bij jongerencentrum ‘InBlik’ waarbij diverse partijen zijn uitgenodigd en aangesloten (jeugd uit het park, flatbewoners, jongerenwerk E25, wijkcoördinator gemeente Maassluis, Handhaving en Toezicht en politie. Tijdens deze bijeenkomst kon een ieder vrij en in goede harmonie met elkaar van gedachten wisselen en hun ‘ergernissen’ bespreken.”

Notenboom schrijft de toename van de jongeren in het Oleanderpark mede toe aan de genomen coronamaatregelen. ,,Geen school, geen sport, geen studie en examens en derhalve ook geen mogelijkheid om vrienden te ontmoeten en gezellig met elkaar te chillen. Tevens is het dag- en nachtritme hierdoor veranderd. Later uit bed (geen school) en later naar bed (geen school/studie of sportactiviteiten).”

Verandering

Bij de bijeenkomst werd volgens de wijkagent duidelijk dat de aanwezige flatbewoners al een duidelijke verandering, in positieve zin, zien. ,,Geen scooters meer die door het park crossen, bijna geen zwerfvuil meer en dergelijke. Eén flatbewoner heeft zeer goed contact met deze jongeren en ontfermt zich over hen. De goedwillende jongeren en aanwezige flatbewoners weten elkaar nu in positieve zin te vinden. Er zijn leuke ideeën ontstaan, die verder uitgewerkt gaan worden en er komt een vervolg op deze bijeenkomst om zo met elkaar op een positieve manier in gesprek te blijven.”

Negatief

Wijkagent Notenboom beschrijft verder dat het hem persoonlijk raakt dat er ‘heel erg negatief over deze jongeren wordt gesproken via diverse socia mediakanalen’. ,,Het zou de jongeren/ouders ontbreken aan opvoeding en zij werden ook omgeschreven als: crimineel/baldadig/tuig. Eén meisje werd hier emotioneel door, daar haar ouders/familie/vrienden dit ook hebben gelezen. Zij zijn nog nooit met politie in aanraking geweest, hebben een goede opvoeding gehad en volgen een mooie studie.”

Oplossing

,,Wij (jong en oud) maken allemaal deel uit van de gemeente Maassluis en zoeken naar een gezamenlijke oplossing om in goede harmonie samen te kunnen leven. Ja, dit gaat niet altijd goed en het zal ook nooit zo zijn dat dat naar ieder zijn tevredenheid is, maar laten wij kijken naar realistische mogelijkheden en in gesprek blijven met elkaar.”Gerelateerd