Onderzoek naar veiligheid in Maassluis

04-08-2015 112 Redactie

MAASSLUIS - Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan tweehonderd inwoners van de gemeente Maassluis; ze worden willekeurig gekozen.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint omstreeks 13 augustus en de resultaten worden in maart 2016 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research en CBS.

Burgemeester Koos Karssen benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: ,,Wat vinden de Maassluizers van de veiligheid en leefbaarheid in Maassluis, wat zijn hun wensen en ervaringen? Dat willen we heel graag weten, het is belangrijke informatie waarmee we ons veiligheidsbeleid nog verder kunnen verbeteren.”

Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie in onze gemeente.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Dit jaar doen 112 gemeenten mee aan het onderzoek.

Voor meer informatie over de Veiligheidsmonitor zie deze link.Gerelateerd