Weer een inbraakgolf in Maassluis

10-02-2015 112 Maurice Verschuur

MAASSLUIS - Net als in december 2013 heeft Maassluis ook nu weer te maken met een inbraakgolf. Een grote hoeveelheid van de inbraken vindt plaats in Maassluis-West. In januari van dit jaar zijn er 16 woninginbraken en 9 pogingen tot inbraken gepleegd in heel Maassluis. In december van 2013 waren er in totaal 23 inbraken of pogingen daartoe.

Als reactie op de inbraakgolf van december 2013 gingen bewoners van de Molenwijk in Maassluis-West toentertijd ’s avonds spontaan de straat om te surveilleren. Ook zetten ze WhatsApp-groepen op om elkaar op de hoogte te stellen van verdachte situaties. Hieruit is in die wijk de buurtpreventie ontstaan. Wellicht hierdoor vindt er een verschuiving van woninginbraken plaats naar de naastgelegen Drevenbuurt. Zo meldt een wijkagent op Twitter dat afgelopen weekend meerdere woninginbraken of pogingen daartoe zijn gepleegd aan de Asserdreef, Rontgendreef, Kamerlingh Onnesdreef en de Dunantdreef.


De gemeente is al enige tijd bezig met het opzetten van buurtprventie in de Drevenbuurt. Er zijn al meerdere aanmeldingen, maar er zijn meer mensen nodig. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar: buurtpreventie@maassluis.nl.Gerelateerd