'Hier om te helpen' - Rode Kruis zoekt collectanten

18-04-2018 Gezond Advertorial

MAASSLUIS/VLAARDINGEN - Het rode kruis geeft inhoud aan het motto 'hier om te helpen' niet alleen wereldwijd maar ook bij u in de buurt in. Met hulp aan hen die het niet nodig hebben. Onder andere aan hen die zelf niet kunnen reizen, aan hen die zelf geen contacten meer hebben. En hulp bij calamiteiten.

We zijn ook bij de grote evenementen, waar u van geniet. Om daar zo nodig de eerste hulp te verlenen. We kunnen ook aan u EHBO en reanimatie cursussen geven. We doen dat overigens met alleen maar vrijwilligers.

Help het Rode Kruis
Nu vragen we om uw hulp om dit allemaal mogelijk te maken. En wel om ons te helpen bij de jaarlijkse collecte van 24 tot 30 juni 2018. Als collectant in uw eigen omgeving. Of als collectant in een team bij een winkelcentrum of als verspreider van flyers.

Meldt u aan bij Rode Kruis afdeling Nieuwe Waterweg Noord. Mail ons via Informatie-rodekruisnwn@xs4all.nl of bel ons (werkdagen tussen 09-12 uur) via 010 2342049. Kijk ook op onze site www.rodekruis-nieuwewaterwegnoord.nl.

Gerelateerd