Acties op komst bij ziekenhuizen na mislukt cao-overleg

04-06-2019 Gezond Redactie

Personeel van het Franciscus in Rotterdam laat de buitenwereld weten waarvoor actie wordt gevoerd.

REGIO – De vakbondsleden die werken bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland staan in de startblokken om te gaan actievoeren voor een betere cao.

De landelijk coördinator voor ziekenhuismedewerkers van de vakbond concludeerde gisteren dat acties onvermijdelijk zijn. Drie ziekenhuizen in Assen, Eindhoven en Alkmaar bijten het spits af. Afhankelijk van het resultaat naar aanleiding van de acties daar haken andere ziekenhuizen in het land aan. De kaderleden van het Franciscus in Schiedam en Rotterdam gaven aan er klaar voor te zijn om mee te gaan doen. Dat zal op zijn vroegst in september het geval zijn. Volgens een bondsvertegenwoordiger is er 'veel boosheid' onder het personeel.

Gisteren bleek dat het overleg tussen vakbonden in de zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) niet tot het door de werknemers gewenste resultaat leidde. De cao liep op 31 maart af. Na maandenlange onderhandelingen deden de ziekenhuiswerkgevers een bod dat voor de bonden niet acceptabel is. De werknemers in de ziekenhuizen vragen vijf procent salarisverhoging. De NVZ stelt niet verder te willen gaan dan een gemiddelde loonsverhoging van 2,58 procent op jaarbasis.

Tijdens het actieoverleg van de bonden dat volgde op het klappen van de onderhandelingen, werd tot de eerste acties besloten. De kaderleden denken aan handtekeningenacties en poortacties, maar ook aan het draaien van zondagsdiensten, op niet-zondagen. Ook stiptheidsacties, het strikt volgen van werk- en dienstroosters, worden voorbereid. Pauzes die ziekenhuismedewerkers normaliter niet nemen vanwege het vele werk, gaan ze dan wel houden, aldus de bonden. Ook overwerk zal dan niet meer worden verricht en personeel zal vasthouden aan de cao-afspraak dat dienstenrooster tot uiterlijk 28 dagen voor aanvang mogen worden gewijzigd.

Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ,,Voor de ziekenhuiswerknemers is het menens. Zij willen hun werkgever duidelijk maken dat ze een goede cao verdienen en zullen daarom nog vóór de zomer starten met het voeren van acties. Voornamelijk patiëntvriendelijke acties, maar er komen ook acties waar de patiënten wél wat van gaan merken. De eerste actie zal nog eind deze maand plaats gaan vinden.''

De bonden willen een goede cao die waardering uitspreekt voor het personeel, met onder meer de salarisverhoging van vijf procent in 2019. Tevens willen de bonden dat medewerkers een extra toeslag op hun loon ontvangen wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanning op korte termijn van medewerkers. Ook willen zij goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers. Volgens de werknemersvertegenwoordigers is de NVZ niet tot (goede) afspraken over de ontwikkeling en de beschikbaarheid van personeel bereid.

Er vallen ongeveer 200.000 ziekenhuismedewerkers onder de cao ziekenhuizen.Gerelateerd