Dank voor bijdrage aan collecteweek Rode Kruis

27-06-2019 Gezond Advertorial

MAASSLUIS - Het Rode Kruis bedankt iedereen voor de bijdrage tijdens de Rode Kruiscollecteweek. Die dank geldt zowel onze collectanten, die veel werk hebben verzet, als zij die bijdroegen om ons werk mogelijk te maken. Heel hartelijk dank aan ieder.

De opbrengst van de collecte afgelopen weken komt volledig ten goede aan uw eigen omgeving. Zodat onze vrijwilligers, indien nodig, goede hulp kunnen geven, bijvoorbeeld bij kleine en grote rampen of bij evenementen.

Heeft u de collectant gemist, dan kunt u als nog uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL63RABO 0153185104, Rode Kruis Afdeling: Nieuwe Waterweg Noord

De collectanten ontvangen in een later stadium bericht hoeveel hun werk heeft opgeleverd.

I: www.rodekruis.nl/nieuwe-waterweg-noord
E: info@nieuwewaterwegnoord.nl

Gerelateerd