Geen verruiming voor ouderenbezoek en contactberoepen

21-04-2020 Gezond Redactie

MAASSLUIS/NEDERLAND – Anders dan wat velen hoopten, besloot de Nederlandse regering vandaag niet tot een versoepeling van de bezoekregeling bij verzorgingshuizen en andere instellingen waar ouderen wonen.

En ook veel ondernemers hadden gehoopt op een afzwakking van de maatregelen die hun het uitoefenen van hun beroep onmogelijk maken. Maar premier Rutte was bij zijn presentatie van de besluiten van het kabinet ondubbelzinnig: ,,Uitoefening van contactberoepen, denk aan kappers, masseurs, nagelsalons, is niet mogelijk. De onzekerheden zijn nog te groot. De onzekerheid zit onder andere in de vraag of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder mondkapjes, voor de contactberoepen nuttig en nodig zijn.” Rutte verwacht daarover in de komende weken breder advies van het Outbreak Management Team, met name voor het gebruik buiten de zorg. ,,Daarna volgt een nieuwe afweging.”

Wat vooralsnog ook niet verandert is de bezoekersregeling in de verpleeghuizen. ,,Hier zit veel pijn en verdriet,” aldus Rutte. ,,Hoe moeilijk het ook is om geen bezoek toe te laten, we weten dat het noodzakelijk is om onze kwetsbare ouderen in verpleeghuizen zo goed mogelijk te beschermen.” Deskundigen uit de ouderenzorg zijn door de regering gevraagd om advies uit te brengen hoe en wanneer een aanpassing van de bezoekregeling mogelijk is. ,,We doen dit vanuit het besef dat het volhouden van beperkt contact voor zowel de ouderen als familie en vrienden heel zwaar is.”

Basisregels

In het algemeen, aldus Rutte, blijven de basisregels zoals die de afgelopen weken in het maatschappelijk verkeer zijn gaan gelden, de basisregels. ,,Blijf zo veel mogelijk thuis; werk ook zo veel mogelijk vanuit huis. Als je wilt sporten of boodschappen wilt doen, doe dat alleen. Maak van die boodschappen geen uitje. Houdt anderhalve meter afstand; als je verkoudheidsklachten krijgt blijf je thuis. Als je daarbij ook benauwdheid of koorts ontwikkelt blijft het hele gezin thuis.” En uiteraard: was je handen zo vaak je kunt en nies en hoest in je elleboog.

Deze basisregels hebben de samenleving gebracht tot waar we nu zijn, aldus Rutte. ,,Op het punt waar we heel voorzichtig nu waar wat maatregelen kunnen versoepelen.” De premier signaleert dat we in een ‘spagaat’ zijn beland. ,,Elke versoepeling, hoe klein ook, vraagt nog meer zelfbeheersing, nog meer discipline en nog meer geduld vraag van iedereen. Dus hou vol.”

Verlenging

De maatregelen die het kabinet niet kan verruimen, worden tot 20 mei verlengd. In de week daaraan voorafgaand is er een nieuw beslismoment, aldus Rutte, die de coronacrisis ‘een van de grootste, meeste ingrijpende en meest bedreigende periodes die ieder van ons ooit zal meemaken’ noemde. Hij zei ook de afgelopen dagen ‘ongelofelijk te hebben geworsteld’ met het al dan niet verruimen van maatregelen. ,,Want ik wil zielsgraag kunnen zeggen tegen Nederland: er kan weer veel meer. Maar tegelijkertijd is dat ook heel eng en gevaarlijk.”

Want: ,,Stel nou dat je een maatregel versoepelt waardoor de zaak weer gaat pieken, het virus weer golven door de samenleving. En die ontzettend fantastische mensen op de IC’s en in de ziekenhuizen te maken krijgen met nog meer werkdruk – nog meer operaties moeten worden uitgesteld – dat willen we met elkaar absoluut niet.”

Volhouden

Het gaat er volgens Rutte ook om ‘hoe wij ons met elkaar als samenleving houden aan de algemene boodschap van de anderhalve meter en het thuiswerken’. ,,Dat moeten we met elkaar zien vol te houden.” De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de gezondheid van de ander, aldus de premier. ,,Dat kunnen we alleen met 17 miljoen mensen. In het besef dat achter de getallen die het RIVM iedere dag publiceert, dat daar mensen achter schuilgaan: slachtoffers en nabestaanden, vaders en moeders, opa’s en oma’s. En dat besef vraagt om voorzichtigheid. Om spijt achteraf te voorkomen.”Gerelateerd