Gemeente wil positievere beeldvorming rond dementie

13-04-2019 Gezond Redactie

MAASSLUIS – De gemeente Maassluis wil de beeldvorming rond dementie positiever maken. Dat blijkt uit het uitvoeringsplan ‘dementievriendelijk Maassluis’. De gemeente zet hier op in zodat ‘ook deze inwoners kunnen blijven meedoen en erbij horen’.

In november 2018 kreeg de gemeente Maassluis de erkenning ‘Samen dementievriendelijk’ en mag zich daarmee officieel een dementievriendelijke gemeente noemen. In het uitvoeringsplan dementievriendelijk Maassluis staat wat de gemeente doet om een dementievriendelijke gemeente te zijn en te blijven.

Positievere beeldvorming

Een van de onderwerpen waar de gemeente de komende tijd op wil inzetten is een positievere beeldvorming. ,,Dementie brengt inderdaad ingewikkelde uitdagingen en problemen met zich mee,’’ schrijft de gemeente in het plan. ,,Maar ook deze inwoners willen blijven meedoen en erbij horen. We blijven inzetten op bewustwording en acceptatie van dementie in onze samenleving.’’  De gemeente wil dit doen door de gratis onlinetraining GOED te promoten en gebruik te maken van het materiaal dat de landelijke organisatie ‘Samen dementievriendelijk’ levert.

Kennis

Verder richt de gemeente zich op meer kennis en voorlichting. ,,Door de kennis over dementie te vergroten, wordt de acceptatie van mensen met dementie vanzelfsprekend. Er is veel informatie beschikbaar, deze moet ook voor iedereen bekend en makkelijke vindbaar worden.’’ Daarom is de gemeente in 2017 gestart om de samenwerking tussen partners rondom dementie te versterken, waaruit de werkgroep ‘dementievriendelijke Maassluis’ is gevormd. Daardoor is het mogelijk kennis en ervaringen uit te wisselen. Bovendien zijn er trainingen aangeboden aan medewerkers van de gemeente die veel in contact komen met inwoners met dementie, zoals baliemedewerkers, handhavers en medewerkers van VraagRaak. ,,Om kennis over dementie en vaardigheden in het omgaan met dementie onder inwoners te vergroten, worden er allerlei activiteiten aangeboden in Maassluis.’’

Ondersteuning

,,Om zo lang mogelijk mee te kunnen doen, krijgen inwoners met dementie begeleiding op maat en kunnen zij gebruik maken van een casemanager dementie. Deze casemanagers zijn HBO+ opgeleide professionals, die inwoners in de thuissituatie begeleiden en mantelzorgondersteuning bieden.’’ De gemeente zet ook in op veiligheid. ,,Mensen met dementie kunnen zich soms zo gedragen dat zij in onveilige situaties terecht komen. Bijvoorbeeld doordat zij niet goed opletten in het verkeer, verdwalen of vergeten om af te rekenen in de winkel.’’ De gemeente onderzoekt of er in de openbare ruimte aanpassingen nodig zijn bij bijvoorbeeld oversteekplaatsen en bewegwijzering. ,,Zo kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk zelf een boodschap doen of een kopje koffie drinken.’’

 Gerelateerd