Help het Rode Kruis

25-06-2018 Gezond Advertorial

MAASSLUIS - De Rode Kruis jaarlijkse collecte vindt plaats in de week van 24 tot 30 juni 2018.

Wat gebeurt er met de opbrengst?
- Wij bieden vervoer aan met onze rolstoelbussen. Hierdoor kunnen mensen die door handicap, ziekte of ouderdom niet zelfstandig kunnen reizen naar bijvoorbeeld artsen en familiebezoek.
- Ondersteuning van EHBO bij evenementen, sportactiviteiten.
- Organiseren en begeleiden van wekelijkse zwemactiviteit voor mensen met handicap of beperking.
- Jaarlijks terugkerende dag vaartocht voor senioren.
- Telefooncirkel, dagelijks contact voor eenzame ouderen.
- Daarnaast bieden wij Reanimatie/AED en EHBO opleidingen aan.
- Onze vrijwilligers zetten zich dagelijks belangeloos in.

Heeft u de collectant gemist, dan is uw gift altijd welkom op rekening: NL63 RABO 0153 1851 04 ten name van: Rode Kruis afdeling Nieuwe Waterweg Noord

Contact
Mail ons via info.nieuwewaterwegnoord@rodekruis.nl. Of bel ons ( werkdagen tussen 09-12 uur) 010 2342049 Kijk ook op onze site voor meer informatie: www.rodekruis.nl/nieuwewaterwegnoord of kijk op onze facebook pagina. Rode Kruis Nieuwe Waterweg Noord

Gerelateerd