‘Gezond in de Stad’ richt zich op vier thema's

03-08-2018 Gezond Redactie

MAASSLUIS – De gemeente Maassluis zet het geld van het landelijk stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) vanaf komend najaar in voor de thema’s ‘Eenzaamheid’, ‘Overgewicht’, ‘Psychische gezondheid’ en ‘Overmatig gebruik genotsmiddelen’. De gemeente doet daarbij een beroep op haar maatschappelijke partners in de stad om mee te helpen deze thema’s aan te pakken.

Mensen met een laag inkomen en een laag opleidingsniveau leven gemiddeld 7 jaar korter dan mensen met een hoog inkomen en een hoog opleidingsniveau. Bovendien ervaren zij hun gezondheid 19 jaar eerder als 'minder goed'. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Om deze gezondheidsverschillen te verkleinen heeft VWS het Gezond In de Stad (GIDS)-programma in het leven geroepen. De gemeente Maassluis krijgt hiervoor sinds 2014 geld. Het college van B en W heeft op 10 juli 2018 de notitie GIDS-gelden 2018-2021 'Samen langer, gezonder leven' vastgesteld. Hierin wordt de basis gelegd voor het besteden van deze gelden in de komende jaren. De afgelopen jaren is ingezet op de preventie van eenzaamheid en depressie. Ook is de Week van de Ontmoeting georganiseerd vanuit de GIDS-gelden.

Thema's 2018-2021

Afgaande op recente onderzoekscijfers van de GGD, het kenniscentrum MVS en de Stimulansz Minimascan, gaat Maassluis de GIDS-gelden vanaf najaar 2018 inzetten voor de thema's:

- Eenzaamheid (jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar en ouderen)
- Overgewicht (ouderen)
- Psychische gezondheid (jongeren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar en 17 tot 23 jaar)
- Overmatig gebruik genotsmiddelen (alcohol door ouderen en roken en drugs door jongeren in de leeftijd van 17 tot 23 jaar)

Bij de besteding van de GIDS-gelden doet de gemeente Maassluis een beroep op de expertise van haar maatschappelijke partners in de stad. Voor het aanpakken van de genoemde thema's is het mogelijk subsidie aan te vragen vanuit de GIDS-gelden.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via het Subsidieloket. Gebruik hiervoor de button ‘Mijn dossier’. Om toegang tot uw dossier te krijgen heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft u deze niet dan kunt u de inloggegevens aanvragen op dezelfde pagina. Kijk voor meer informatie op de webpagina GIDS Samen langer en gezonder leven.

 Gerelateerd