Nieuwe afspraken over specialistische jeugdhulp

15-12-2017 Gezond Redactie

De Waterweggemeenten hebben met (voorkeurs)jeugdhulpaanbieders goede afspraken gemaakt over jeugdhulp. (Fotografie: Angelique van Woerkom)

MAASSLUIS - De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben met aanbieders van specialistische jeugdhulp nieuwe afspraken gemaakt. Zo moet van begin af aan duidelijk zijn wat de behandeling gaat opleveren. Ook de wijze van behandelen moet voor de kinderen/jongeren en hun ouders/verzorgers helder zijn. De nieuwe aanpak gaat op 1 januari 2018 in.

De gemeenten hebben met (voorkeurs)jeugdhulpaanbieders nieuwe contracten afgesloten en er zijn nieuwe jeugdhulporganisaties gecontracteerd. Met hen zijn afspraken gemaakt over hulp.

Samen bepalen wat nodig is
Als een kind of jongere en ouder(s)/verzorger(s) hulp nodig hebben, is de ondersteuning en zorg vanuit het wijkteam van de gemeente meestal voldoende. Maar soms is specialistische jeugdhulp nodig. Het wijkteam bepaalt dan samen met het kind of de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) wat nodig is. Het wijkteam adviseert hen wie hiervoor de beste jeugdhulpaanbieder is. Die jeugdhulpaanbieder bepaalt welke behandeling voor het kind of de jongere het beste is. Als er verschillende specialisten nodig zijn, krijgen de ouders en het kind één aanbieder die alle hulp organiseert.

Overgangsrecht in 2018
Kinderen en jongeren die nu al jeugdhulp krijgen, houden voor de looptijd van hun huidige beschikking recht op afgesproken zorg volgens de ‘oude’ werkwijze met dezelfde aanbieder. Dit geldt ook als zij gebruik maken van een persoonsgebonden budget.

Gemeenten verantwoordelijk
De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning die ouders, verzorgers, jongeren en kinderen nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien. De nieuwe werkwijze is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond, waarin vijftien gemeenten uit de regio samenwerken voor betere jeugdhulp. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben naast de regionale jeugdhulp, zoals pleegzorg en crisishulp, ook lokaal afspraken gemaakt met jeugdhulpaanbieders voor GGZ hulp, dyslexie en hulp voor jeugdigen met een beperking.Gerelateerd