Verloskundigen en ziekenhuis willen verloskundig centrum

16-10-2019 Gezond Redactie

Betrokkenen bij het verloskundig centrum-in-wording. (Foto: Franciscus Gasthuis & Vlietland)

MAASSLUIS/SCHIEDAM - Verloskundigen uit het Nieuwe Waterweggebied en gynaecologen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland gaan werk maken van een verloskundig centrum. Dat moet de lacune opvullen in de zorg aan zwangere vrouwen in onder meer Schiedam, die ontstaat als de geboortezorg van het ziekenhuis in Rotterdam wordt geconcentreerd. Afgelopen vrijdag ondertekenden de verloskundigen, verenigd in de coöperatie Verve en de gynaecologen en het ziekenhuis een intentieverklaring hiertoe.

Het verloskundig centrum moet een plek worden waar vrouwen tijdens de zwangerschap terechtkunnen bij spoedklachten. Ze worden daar dan door verloskundigen begeleid en nagekeken. Het centrum, dat de naam Verloskundig Prenataal Triagecentrum moet krijgen, dient om te voorkomen dat zwangere vrouwen uit het Waterweggebied bij spoedklachten de gang naar het Franciscus Gasthuis in Rotterdam moeten maken, als de nog altijd voorgenomen bundeling van de verloskunde in Rotterdam een feit is.

De ondertekening is volgens de betrokken partijen een belangrijke mijlpaal in de samenwerking rond de geboortezorg in de regio. Het onderstreept de gezamenlijke verantwoordelijkheid van verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en het ziekenhuis om integrale geboortezorg optimaal vorm te geven, aldus een persbericht. Marjolein Tasche, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis noemt de intentieverklaring 'een blijk van wederzijds vertrouwen'.

Susanne Gielen, gynaecoloog in het Franciscus Gasthuis & Vlietland vult aan dat 'op relationeel niveau er de afgelopen periode mooie vorderingen zijn gemaakt'. Dit na de weerstand die er tussen verloskundigen en huisartsen enerzijds, en gynaecologen en ziekenhuis anderzijds ontstond als gevolg van de plannen de geboortezorg van het ziekenhuis in zijn geheel over te brengen naar Rotterdam. Volgens Gielen heeft de nieuwe ontwikkeling 'alles te maken met de gedrevenheid van de verloskundigen en medisch specialisten om de geboortezorg goed te organiseren voor nu en in de toekomst’.

Iris Lensveld, verloskundige en voorzitter van Verve zegt verheugd te zijn dat zij samen met de ketenpartners kan gaan bouwen het verloskundig centrum. ,,Een uniek concept van verloskundige zorg bij ons in de regio.'' Volgens Lensveld is er in Nederland geen plaats waar de triage binnen de verloskunde op deze manier is ingericht. ,,Het betekent voor zwangeren dat nu en in de toekomst optimale zorg in de zwangerschap dicht bij huis behouden blijft.''Gerelateerd