Waterwegsteden schoeien jeugdzorg op nieuwe leest

07-10-2020 Gezond Redactie


MAASSLUIS - Het college van Maassluis stelt de gemeenteraad voor om de jeugdhulp in het Waterweggebied te organiseren met de drie gemeenten samen. De 'collega's' in Vlaardingen en Schiedam stellen hun gemeenteraden hetzelfde voor.

De drie colleges kiezen voor intensieve samenwerking met lokale partners die te maken hebben met het kind en het gezin- huisartsen, scholen en instellingen - om zo de jeugdhulp dichter bij het kind te kunnen organiseren en zo de zorg te verbeteren. Verder verwachten zij dat deze aanpak leidt tot beter beheersbare kosten.

In de gemeentehuizen en elders is de afgelopen maanden gewerkt aan een 'MVS-jeugdmodel'. "Uit de gesprekken met de lokale partners is gebleken hoe sterk het draagvlak is om de ondersteuning van kinderen meer lokaal te organiseren."

Een belangrijk onderdeel van dat MVS-jeugdmodel is dat ook de specialistische jeugdhulp anders wordt ingekocht. De inkoop van specialistische jeugdhulp in de regio is op dit moment deels georganiseerd binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). "Afgelopen jaar zijn de mogelijkheden om een MVS-jeugdmodel binnen de GRJR-samenwerking te organiseren onderzocht en besproken. De uitkomst op dit moment is dat dit binnen de GRJR niet mogelijk lijkt."

Daarom stellen de colleges voor als Waterweggemeenten uit de GRJR-regeling te stappen. Hierover moet de gemeenteraden zich als eersten uitspreken. In december zou er een besluit moeten liggen. Als de positief is zou er vanaf 1 januari 2022 gewerkt kunnen worden volgens het organisatiemodel van de drie steden.Gerelateerd