Zorg Samen ondersteunt inwoners met een WMO-indicatie

18-06-2020 Gezond Redactie

Bij de ondertekening van het contract: de twee bestuurders, de drie wethouders kijken toe; foto: Zorg Samen

MAASSLUIS - Zorg Samen MVS is de naam van het samenwerkingsverband dat in de drie Waterwegsteden de WMO mede gaat uitvoeren.

"Met gepaste afstand en een feestelijk tintje en taart" werd de naam volgens de nieuwe organisatie onthuld en het contract ondertekend.

Zorg Samen MVS gaat in opdracht van ROG-plus de Wet Maatschappelijk Ondersteuning uitvoeren. ROG-plus beoordeelt de aanvragen, als WMO-ondersteuning 'passend' is neemt de nieuwe organisatie de uitvoering op zich. Met name mensen met een chronische ziekte of beperking krijgen van de nieuwe organisatie begeleiding en dagbesteding op de verschillende levensterreinen: opgroeien, werk, wonen, levensvaardigheden en sociaal contact. In Zorg Samen werken ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak samen.

De onthulling was voor de betrokken partijen ook de gelegenheid om nader kennis te maken met de maatwerkgerichte werkwijze van Zorg Samen, zo stelt Arnold van Doorn, bestuurder van Zorg Samen. De behoefte van de aanvrager staat centraal. “Dat uitgangspunt zal niet alleen een positief effect hebben op het welzijn van die persoon, maar kan ook bijdragen aan de beweging naar een inclusieve samenleving." Van Doorn stelt met zijn organisatie te willen bijdragen aan 'het ontzorgen van individuele burgers, wijken en daarmee ook het lokale bestuur van de drie gemeentes'.

Het ondersteuningsaanbod van Zorg Samen MVS is gericht op het versterken van eigen kracht, het omgaan met belemmeringen, het versterken van het eigen netwerk en het naar vermogen leveren van een eigen bijdrage aan de samenleving. Dat gebeurt in samenwerking met allerhande partijen in wijk en stad.

De vijf zorgorganisaties schreven vorig jaar samen in op een WMO-aanbesteding van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wonnen deze. ASVZ, Directzorg, GGZ Delfland, Pameijer en Stichting Onder Een Dak bieden ieder hun een eigen specialisme aan. In januari begon Zorg Samen met 'het vormgeven van de visie, de werkwijze, samenwerkingsafspraken onderling en binnen de netwerken'. "Ondertussen ondersteunen medewerkers van Zorg Samen MVS verschillende cliënten met hun ondersteuningsvragen." Dit najaar start een campagne om de organisatie zichtbaarder te maken en de naamsbekendheid te vergroten.Gerelateerd