Zorgen over winsten zorginstellingen

11-09-2019 Gezond Redactie

MAASSLUIS – Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis is bezorgd over zorgaanbieders die grote winsten binnenhalen uit WMO en/of jeugdzorgmiddelen, dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de PvdA Maassluis. ,,We delen het belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met het gemeenschapsgeld voor de zorg van onze inwoners.’’

Door journalistiek platform ‘Follow the Money’ werd eind juni onthuld dat tientallen zorginstellingen in Nederland verdacht grote winsten binnenhalen. Reden voor PvdA Maassluis om schriftelijke vragen te stellen over dit onderwerp. Het college deelt de zorgen maar stelt ook dat er niet te snel conclusies getrokken mogen worden. ,,We delen het belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met het gemeenschapsgeld voor de zorg voor onze inwoners. De gepubliceerde lijst in de media is aanleiding voor het voeren van het gesprek over de besteding op basis waarvan mogelijk verdere stappen kunnen worden overwogen.’’

Het college meldt verder dat er op dit moment een aanbestedingsprocedure loopt voor de inkoop van WMO-ondersteuning. ,,De uitkomst van deze aanbesteding heeft mogelijk effect op de sociale kaart. Daarnaast zal ROGplus onderzoek verrichten indien daar aanleiding toe is alvorens een zorgaanbieder uit de sociale kaart gehaald wordt.’’ Via de ‘sociale kaart’ van ROGplus zijn gegevens van organisaties te vinden die zorg of ondersteuning bieden.Gerelateerd