'Niet te voorziene afwijkingen' bij ombouw Hoekse Lijn

30-09-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Bij de ombouw van de Hoekse Lijn liep het Projectbureau Hoekse Lijn tegen 'niet te voorziene afwijkingen' aan waardoor een vertraging is ontstaan van vijf maanden, dat blijkt uit beantwoording van vragen van de VVD en PvdA door het college.

Vooral de ontwikkeling van de spoorbeveiligingssoftware ligt op het kritieke pad voor oplevering van het project, dat laat het Projectbureau Hoekse Lijn het college weten. De veiligheid wordt gegarandeerd door het spoorbeveiligingssysteem zoals dat in het metronetwerk van RET wordt toegepast. Voor de Hoekse Lijn wordt de spoorbeveiliging gerealiseerd door Bombardier, voor wie dit systeem nieuw is. Een van de redenen van de vertraging is gelegen in het feit dat de eerste testresultaten tegenvielen.

Zowel de VVD als de PvdA haalt de gedupeerde reizigers aan die nu langer afhankelijk zijn van het vervangende busvervoer. Het college laat in de beantwoording weten dat de MRDH de RET opdracht heeft gegeven reizigers zoveel mogelijk tegemoet te komen. Zo wordt het vervangend busvervoer de komende tijd verder geoptimaliseerd en komt er een pakket aan sympathie-acties voor de reiziger vanuit de RET, waarbij op dit moment gedacht wordt aan kortingsvouchers.

Vanaf januari wordt er proefgereden volgens dienstregelen, maar zonder reizigers. De komende tijd wordt in opdracht van de MRDH een second opinion op het project en de planning uitgevoerd, zodat er in het najaar een meer nauwkeurige datum in februari kan worden afgegeven waarop de metro 'echt' gaat rijden.

Gerelateerd