98% van de besmeurde zwanen heeft olieramp overleefd

07-09-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – 98% van de besmeurde zwanen die werden binnengebracht bij diverse opvangcentra na een olieramp op 24 juni, hebben het overleefd. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de Verenigde Senioren Partij (VSP) en Forum voor Maassluis (FvM).

Door een aanvaring met de kade door het schip Bow Jubail werd ruim 200 ton stookolie gelekt in de 3e petroleumhaven in het Rotterdamse havengebied. Ruim 500 zwanen raakten besmeurd met olie en moesten worden opgevangen en schoongemaakt. Lokale politieke partijen VSP en FvM stelden naar aanleiding van dit incident vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Zwanen

Voor de opvang van besmeurde zwanen werd door Rijkswaterstaat een noodopvang ingericht. “In eerste instantie werden de besmeurde zwanen opgevangen in de reguliere opvangcentra, maar de verwachte aantallen van honderden vogels maakte een grootschalige opvang noodzakelijk,” schrijft het college hierover. “98% van de binnengebrachte zwanen heeft deze olieramp overleefd.”

Haven

FvM wilde onder meer weten of de haven van Maassluis te vroeg geopend werd en of daar een economische reden aan ten grondslag lag. Dit is volgens het college niet het geval. “Nee, economische redenen hebben hierbij geen rol gespeeld. De vervuiling van de (buiten)haven van Maassluis is zeer gering gebleken.”

Schade

Welke stappen gaat het college maken om de geleden materiele schade voor Maassluis te verhalen, wilde de VSP weten. Het college informeert nu dat de haven van Maassluis nauwelijks schade heeft geleden. “De kosten die de gemeente heeft gemaakt, bestaan uit de kosten van de bewaking van de tijdelijke opvanglocatie op de gemeentewerf. Deze kosten zullen worden verhaald bij Rijkswaterstaat.”

Noodplan

FvM vroeg het college waarom er niet direct een noodplan in werking is getreden voor de opvang van besmeurde vogels. Het college laat weten dat Rijkswaterstaat, toen duidelijk werd dat de reguliere dierenopvang in de regio de belasting niet meer aankon, de samenwerkingsovereenkomst besmeurde vogels heeft afgeroepen om de vogels op te kunnen vangen. “Rijkswaterstaat heeft in samenwerking met de brandweer, dierenbescherming en de vogelbescherming de opvang en reiniging van de getroffen vogels gecoördineerd.”

Onderzoek

Verder informeert het college de partijen dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid besloten heeft een officieel onderzoek in te stellen naar de olieramp. “Daarnaast hebben ook de betrokken partijen, zoals het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besloten om ieder voor zich een evaluatie uit te voeren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit incident grondig wordt onderzocht en geëvalueerd.”

 Gerelateerd