Aangepaste dienstverlening door Pasen

08-04-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Vanwege Pasen is de dienstverlening van de gemeente Maassluis aangepast. Op maandag 13 april is het stadhuis helemaal gesloten. Voor die dag kunnen er geen afspraken worden gemaakt.

Vanwege twee paasdag wordt op maandag 13 april geen huisvuil opgehaald. De minicontainers die op 13 april zouden worden geleegd, worden nu op dinsdag 14 april geleegd. De reguliere ophaalronde van dinsdag 14 april blijft ongewijzigd. Voor de inwoners van Maassluis die in een wijk wonen waar ondergrondse containers staan, hebben de feestdagen geen consequenties voor het aanbieden van huisvuil.

VraagRaak
Ook wijkteam VraagRaak aan Haydnlaan 3 is op maandag 13 april gesloten. Wel kunt u terecht voor informatie op de website www.vraagraakmaassluis.nl.

Meldingen
Wilt u tijdens de feestdagen iets melden dat niet in orde is in de openbare ruimte? Gebruik het formulier op de gemeentewebsite: www.maassluis.nl/meldingen of in de Maassluis app. Dreigt er direct gevaar voor de omgeving? Bel 112.Gerelateerd