Afspraken over op tijd afgeven vergunningen

14-11-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Burgemeester Edo Haan en wethouder Sjoerd Kuiper, namens de gemeente Maassluis, en directeur Risico- en Crisisbeheersing Annemarie van Daalen, namens Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), hebben donderdag 8 november een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Gemeente (cluster Inwoners/Vergunningen) en VRR hebben nadere afspraken gemaakt over het op tijd afgeven van vergunningen op het gebied van de Wabo (omgevingsvergunningen), APV (evenementen) en Drank- en Horecawet. De VRR is op dit terrein binnen de regio Rotterdam adviseur voor gemeenten.Gerelateerd