Afzettingen opgeheven, zuurstofpeil normaal

14-10-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De afzettingen die deze week in het water zijn geplaatst bij de Weverskade in Maassluis en de Dijkmolen in Maasland zijn vrijdag weggehaald. Ze zijn niet meer nodig nu het zuurstofgehalte weer op orde is.

Hoogheemraadschap blijft de komende dagen de waterkwaliteit nog wel monitoren om te zien of het zuurstofgehalte op orde blijft. Deze maatregel werd genomen nadat er honderden dode en naar lucht happende vissen in de Zuidvliet werden aangetroffen.

Het weghalen van de afzettingen betekent dat er voor mensen die willen varen geen belemmeringen zijn dit weekend.

Hoogheemraadschap Delfland verwacht begin volgende week nog aanvullende meetresultaten op de chemische en ecologische kwaliteit van het water. Dan hoopt het waterschap dat bekend is wat de oorzaak is van de problemen.

Het advies om uit voorzorg nog niet in contact te komen met het water, blijft nog even van kracht.

Gerelateerd