Bermen en braakliggende gebieden worden bijvriendelijk

08-11-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Bermen en braakliggende gebieden moeten ingezaaid worden met bijvriendelijke bloemen. Bovendien moet binnen de bestaande budgetten een maaibeleid ontwikkeld worden dat bijdraagt aan de biodiversiteit. Daartoe is dinsdagavond de motie ‘Maassluis fleur- en kleurrijk’ unaniem aangenomen.

De gemeenteraad stelt dat gebrek aan voedsel één van de redenen is dat het slecht gaat met bijen en vlinders in Nederland. Voldoende en goed onderhouden groen zou de leefbaarheid verhogen en het zaaien met speciaal voor bijen geschikt bloemenzaad zou zorgen voor extra voeding voor de bijen.

Het college wordt daarom met de motie ‘Maassluis fleur- en kleurrijk’ verzocht bermen en braakliggende gebieden in te zaaien met bijvriendelijke bloemen en daarbij een maaibeleid te ontwikkelen dat bijdraagt aan de biodiversiteit. Dat zou moeten vallen binnen de bestaande budgetten voor groenonderhoud. Het college wordt gevraagd de gemeenteraad uiterlijk voor 1 april 2020 te informeren over de stand van zaken.Gerelateerd