Bezwaar tegen de bomenkap aan de Sportlaan

01-09-2022 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De gemeente Maassluis heeft geen antwoord of een slecht onderbouwd antwoord op vragen over de kap van bomen aan de Sportlaan. Dat stelt natuurvereniging 'Natuurlijk Waterweg Noord' naar aanleiding van debehandeling vanhet door hen aangetekende bezwaar in de Bezwarencommissie. ,,Er is geen archeologisch onderzoek gedaan, er is geen vergunning voor de wet natuurbescherming aanwezig en het onderzoek naar vleermuizen klopt niet.''

Al sinds 2006 zijn er plannen voor de bouw van een sportzaal aan de Sportlaan. Op de daarvoor bestemde plek is door de jaren heen echter een uniek gebied ontstaan met een rijke flora en fauna. Ook broeden er roeken. ,,De bouw van de sportzaal, een parkeerterrein, een fietspad en een voetpad zou de natuur in dat gebied verwoesten'', aldus Natuurlijk Waterweg Noord. ,,De heipalen mogen voorlopig de grond niet in. Er is geen archeologisch onderzoek gedaan, dat was de gemeente vergeten. Terwijl de gemeente zichzelf toch maar een kapvergunning heeft gegeven.'' 

De gemeente heeft ook een vergunning voor de Wet natuurbescherming nodig van de provincie om de bomen te mogen omzagen. Die vergunning was er nog steeds niet. De gemeente beweerde dat in eerste instantie die vergunning telefonisch was toegezegd aan de ecoloog, deze was door de gemeente ingehuurd. De provincie weigert voorlopig echter deze vergunning op papier te zetten. 

,,En dat is niet zo vreemd'', zo meent de natuurvereniging. ,,In het gebied broedt al enkele tientallen jaren een kolonie roeken. De roeken én hun nesten zijn beschermd.'' Dit jaar telden leden van Natuurlijk Waterweg-Noord op deze locatie 41 nesten. De roeken broeden het ene jaar in de ene boom en in een volgend jaar soms in een boom ernaast maar altijd wel in het koloniegebied.

NWN: ,,De gemeente Maassluis vindt dat als er in een boom in het koloniegebied het voorgaande seizoen geen nest zat dat die boom dan omgezaagd mag worden. Door de jaren heen verklein je dan het koloniegebied en verdwijnen de roeken. Gelukkig heeft het Europese hof een uitspraak gedaan in een soortgelijke zaak. Hadden ze nog niet gelezen. Die vlieger gaat dus niet op.'' 

In ons land zijn alle vleermuizen én hun vliegroutes beschermd. Het ingehuurde bureau zegt nagenoeg geen vleermuis en al helemaal geen vliegroutes waargenomen te hebben. Natuurlijk Waterweg-Noord heeft dat ter plekke gecontroleerd. ,,In twee meetsessies van een uur is maar liefst 166 keer een vleermuis waargenomen waaronder de zeldzame rosse vleermuis. In die twee uur zijn ook een aantal vliegroutes vastgesteld'', aldus de natuurvereniging. De conclusie van Natuurlijk Waterweg-Noord is dat het onderzoek van het ecologisch bureau dus niet klopt. 

Uiterlijk 10 november volgt het oordeel van de bezwarencommissie. Natuurlijk Waterweg-Noord ziet met vertrouwen het oordeel tegemoet.Gerelateerd
Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date