Bijeenkomst gemeente over vuurwerkoverlast

07-05-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De gemeente Maassluis houdt dinsdagavond een themabijeenkomst over vuurwerkoverlast en de mogelijkheden rond het vaststellen van vuurwerkbeleid. De bijeenkomst is een eerste stap in het ontwikkelen van beleid met betrekking tot het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling.

Tijdens de themabijeenkomst wordt het onderwerp vuurwerk toegelicht door een aantal deskundigen, onder andere over de mogelijkheden en onmogelijkheden rond het vaststellen van vuurwerkbeleid. De gemeenteraad wordt gevraagd tijdens deze avond antwoord te geven op een aantal vragen, waaronder of de gemeente het feestelijk aspect van oud & nieuwe moet accentueren, welke oplossingsrichtingen moeten worden uitgewerkt om de veiligheid te vergroten en op welk moment de Maassluizers erbij worden betrokken.

Na deze themabijeenkomst werkt het college van burgemeester en wethouders de bestuursopdracht van de gemeenteraad uit. Na het vaststellen van deze (keuze)notitie wordt één en ander uitgewerkt in een beleidsplan. In stap drie worden de gemaakte keuzes definitief uitgewerkt in een beleidsnota. De gemeenteraad toetst of de nota voldoet aan de gemaakte afspraken en gaat over tot besluitvorming zodat het college kan overgaan tot uitvoering.Gerelateerd