Bouw sportzaal heeft geen gevolgen voor vleermuizen en roeken

06-06-2022 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De bouw van de sportzaal aan de Sportlaan heeft geen gevolgen voor de vleermuizen en de roeken. Dat blijkt uit antwoorden van het Maassluise college op schriftelijke vragen van de fractie van GroenLinks Maassluis.

Uit onderzoek is gebleken dat de bouw van de sportzaal aan de Sportlaan geen gevolgen heeft voor de vleermuizen. Bovendien is voor het kappen van bomen geen ontheffing nodig van de provincie. ,,Voor de bouw van de sportzaal moet, na wijziging van het ontwerp, één boom met één-jarige nesten verwijderd worden”, aldus het college. ,,Met het blijven staan van de andere bomen, hebben de roeken voldoende uitwijk mogelijkheden, zo luidt het advies.”

Ecoloog

GroenLinks wilde ook van het college weten waarom er voor gekozen is een ecoloog in te huren, terwijl de gegevens van de roeken te vinden zijn op een verspreidingsatlas van de Nationale Databank Flora en Fauna. ,, De gemeente Maassluis heeft zich in het kader van de Wet natuurbescherming gehouden aan alle vereisten en hebben daartoe een ecoloog ingeschakeld die de vereiste QuickScan gemaakt heeft. Hierbij valt op te merken dat he tniet alleen gaat om de roeken op deze locatie, maar de flora en fauna in zijn totaliteit. Een ecoloog heeft kennis van en oog voor alle flora en fauna.” Het college merkt verder op verschillende momenten een telling van vogelnesten is gedaan.Gerelateerd