ChristenUnie dringt aan op ligplaatsenbeleid Boonervliet

13-03-2019 Nieuws Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – Hoe gaat het college van burgemeester en wethouders ervoor zorgen dat het ligplaatsenbeleid voor de Boonervliet er deze keer daadwerkelijk gaat komen, dat is één van de schriftelijke vragen van ChristenUnie aan het Maassluise college. ,,Bent u ervan op de hoogte dat er ook in eerdere jaren al toezeggingen zijn gedaan richting omwonenden dat er beleid zou komen?’’

ChristenUnie stelt allereerst blij te zijn met de afgesproken samenwerking tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap Delfland om gezamenlijk te komen tot een ligplaatsenbeleid. Op die manier moet de overlast van gezonken en slecht onderhouden pleziervaartuigen worden opgelost en voorkomen. ,,Hoe gaat er u ervoor zorgen dat het beleid er deze keer ook daadwerkelijk gaat komen?’’

Wensen

Vervolgens wil de partij weten wie er worden betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe ligplaatsenbeleid en of rekening worden gehouden met de wens van bewoners van de torenflat om de strook voor de flat vrij te houden van boten. Bovendien vraagt ChristenUnie op welke manier de nieuwe kade worden ingericht zodat er nieuwe natuurlijke elementen ontstaan en hoeveel steigereigenaren er staan aangemeld bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Correspondentie

Tenslotte rijst de vraag waarom sommige brieven van bewoners wel en andere niet worden beantwoord. ,,Omwonenden in dit gebied hebben in de afgelopen jaren (sinds 2000) regelmatig correspondentie gevoerd met de gemeente over het onderwerp ligplaatsenbeleid,” zo stelt ChristenUnie. ,,Soms werden brieven wel beantwoord, andere keren niet. Wat is het beleid van de gemeente met betrekking tot het beantwoorden van brieven van bewoners? Hoe is het mogelijk dat inwoners vaak geen reactie krijgen op verstuurde brieven?’’

 

 Gerelateerd