ChristenUnie: Hoe zit het met ligplaatsenbeleid Boonervliet?

08-02-2022 Nieuws Redactie

Foto: Google Maps

MAASSLUIS – Klopt het dat de gemeenteraad nog geen nieuw ligplaatsenbeleid Boonervliet? Dat wil de ChristenUnie Maassluis weten van het Maassluise college en stelt daarom schriftelijke vragen over dit onderwerp. ,,Als dit klopt en er inderdaad nog geen nieuw ligplaatsenbeleid is: Hoe is het mogelijk dat er twee jaar na dato nog geen formeel nieuw beleid is?”

Het is niet de eerste keer dat de fractie van ChristenUnie Maassluis vragen stelt over dit onderwerp. Ook in 2019 stelde de partij schriftelijke vragen. Toen reageerde het college dat met het ligplaatsenbeleid de plaatsing van illegale steiger en boten in de toekomst kan worden voorkomen. ,,Na de vernieuwing van de kade aan de Boonervliet zijn ook de steigers vernieuwd”, schrijft Klarie Oosterman namens de ChristenUnie. ,,Echter, borging van deze nieuwe uitvoering moet geregeld zijn in een nieuw ligplaatsenbeleid. Klopt het dat we als gemeenteraad nog geen nieuw ligplaatsenbeleid hebben vastgesteld? Dit stond gepland voor 2019.”

Verder wil de ChristenUnie weten of in het najaar van 2019 nog een controle van de steigers aan de Boonervliet heeft plaatsgevonden. ,,Wat gaat u doen aan de steigers die ondertussen zonder toestemming zijn bijgeplaatst of andere overtredingen ten opzichte van de toen gestelde eisen?” Ook vraagt de partij over er bij het opstellen van een nieuw ligplaatsenbeleid overleg is geweest met bewoners uit de buurt, de VvE van de torenflats, visverenigingen en bootbezitters. ,,Ondertussen is er aan de Boonervliet ook een onderneming gestart in het verhuur van supboards. Hoe heeft de vergunningverlening hiervoor plaatsgevonden, welke afwegingen heeft u hierin gemaakt?”

Tenslotte vraagt de fractie wat het maaibeleid is op de nieuwe kade. ,,Door weinig maaien vindt ook verrommeling van de buitenruimte plaats. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat hondenbezitters (nog) minder geneigd zijn de hondenpoep op te ruimen.”Gerelateerd