Collectieve waterzuivering Westland stap dichterbij

14-10-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De collectieve waterzuivering Westland is een stap dichterbij. Dijkgraaf en hoogheemraden hebben ingestemd met het ondertekenen, door hoogheemraad Ruud Egas, van het bestuurlijk convenant en de overeenkomsten die de weg vrijmaken voor de collectieve zuivering Westland.

Glastuinbouwondernemingen moeten het restwater van hun teelten ontdoen van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het mogen lozen op het riool. Glastuinbouw Nederland heeft aan Delfland gevraagd om dat voor ondernemers in het Westland centraal te doen. Het waterschap heeft immers de ervaring (dagelijks zuivering van het rioolwater van 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en instellingen) en de installaties.

Na ondertekening van overeenkomst en convenant door alle partijen, zal Delfland op de afvalwaterzuivering Nieuwe Waterweg een ozoninstallatie bouwen om gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen uit het water te halen. Om zoveel mogelijk ondernemers de kans te geven aan te sluiten, worden bovendien een extra persleiding gelegd en een gemaal gebouwd. Alle kosten worden gedragen door de aangesloten bedrijven verenigd in Waterzuiveringscoöperatie Westland. De gemeente Westland en de provincie Zuid-Holland staan garant.

Delfland spreekt van 'een unieke samenwerking'. "Samen met zo’n 25 procent van de glastuinbouw in ons gebied dragen we bij aan een betere waterkwaliteit." Bovendien wordt 'een mooie stap' gemaakt richting het sluiten van de waterketen. "Einddoel is om het schone water weer terug te leveren aan de branche."Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date