College deelt zorgen over Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

22-03-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Het Maassluise college deelt de zorgen van CDA Maassluis over het niet behalen van de normen in de laatste drie manden van 2018 bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van het CDA Maassluis over Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, waar ook inwoners van Maassluis terecht kunnen wanneer er hulp nodig is bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) heeft hierover het volgende aan het Maassluise college gemeld: ,,Onze regio heeft in vergelijking met de andere VT-organisaties te maken met een hogere instroom van meldingen. In het laatste kwartaal 2018 en de eerste maanden van 2019 zijn diverse inspanningen gepleegd om de wachttijd terug te dringen.’’

Normen

VTRR meldt daarbij dat de normen onvoldoende zijn behaald door diverse ontwikkelingen. Zo is er sprake van een toename van het aantal meldingen, zijn in het laatste kwartaal van 2018 alle medewerkers getraind ter voorbereiding op de nieuwe ‘meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld’ waardoor inzetbaarheid onder druk kwam te staan, had de VTRR te maken met een hoog ziekteverzuim en personeelsverloop en zijn er soms lange wachttijden ontstaan bij samenwerkende organisaties.

Inspectie

Het CDA Maassluis wilde onder andere weten wat de bevindingen zijn van de inspectie. ,,De bevindingen van de inspectie zijn dat zij zich tevreden betonen over het voorgenomen verbeterplan en de stappen die worden gezet,” schrijft het college. ,,Wél blijft zij op afstand periodiek in contact met VTRR om te beoordelen of de nagestreefde verbeteringen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.’’

Ook de gemeente houdt de situatie in de gaten. ,,Maassluis trekt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nauw op met Schiedam en Vlaardingen,’’ schrijft het college hierover. ,,Gezamenlijk houden we zowel ambtelijk als bestuurlijk de vinger aan de pols wat betreft de wijze waarop VTRR vorm geeft aan de verbetermaatregelen. VTRR heeft inmiddels een dashboard ontwikkeld, waardoor zij maandelijks een update kunnen laten zien van de verbeteringen.’’

Acuut gevaar

,,VTRR heeft aangegeven dat tot dusver altijd bij gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij acuut gevaar wordt ingeschat, passende maatregelen zijn genomen,’’ antwoordt het college desgevraagd. ,,Wij hebben binnen Maassluis geen aanwijzingen dat die informatie niet klopt.’’ Het college laat verder weten de gemeenteraad opnieuw te informeren op basis van de halfjaarcijfers.Gerelateerd