College Maassluis: ‘Geen bomen onterecht gekapt’

11-03-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – In Maassluis zijn er geen bomen onterecht gekapt, dat concludeert het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van schriftelijke vragen van ChristenUnie Maassluis over het kappen van bomen aan de Rozenlaan. ,,De werkzaamheden aan de Rozenlaan betreffen reguliere snoei- en dunningswerkzaamheden gericht op het in stand houden van een gesloten plantstrook.”

ChristenUnie Maassluis wilde allereerst weten waarom het college de bewoners van de Vertowijk niet heeft geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Rozenlaan. ,,Sinds de aanleg van deze groenstrook, enkele tientallen jaren geleden, is er regelmatig gesnoeid en gedund,” reageert het college. ,,Dergelijke werkzaamheden waarbij de inrichting van de buitenruimte niet wijzigt, worden niet vooraf aangekondigd tenzij er overlast verwacht wordt of er verkeersmaatregelen genomen moeten worden.”

Kapvergunning

ChristenUnie Maassluis herinnerde het college eraan dat voor bomen en struiken waarvan de stam op 1,30 meter hoogte een diameter heeft van 10 centimeter, een kapvergunning nodig is. Volgens het college valt nu niet meer te achterhalen hoe dik de individuele stammen op 1,30 meter hoogte waren van de bomen en struiken langs de Rozenlaan. ,,Wat betreft de aangegeven dikte in de APV (algemene plaatselijke verordening red.) dient opgemerkt te worden dat een derde deel van het gesnoeide gebied onder de werkingssfeer van de APV Maassluis valt en twee derde onder de APV Midden-Delfland (zie tekening). In de APV Maassluis geldt de vergunningsplicht vanaf een diameter van 10 centimeter. In Midden-Delfland start de vergunningsplicht bij 15 centimeter.”

Vrijstelling

Volgens het Maassluise college geldt voor de bomen en struiken langs de Rozenlaan een vrijstelling van de kapvergunningsplicht. ,,Het vellen van de doorgeschoten boomvormers langs de Rozenlaan is een reguliere onderhouds- en dunningsmaatregel die al vele jaren toegepast wordt en noodzakelijk is om de plantstroken gesloten en vitaal te houden. Dit valt onder artikel 4:11.2.a en is daarmee niet vergunningsplichtig.”

Verder zijn bij het college geen locaties bekend waar door de gemeente ten onrechte bomen zijn gekapt. ,,Voor gekapte bomen worden nieuwe bomen in de gemeente terug geplant. De vervangende bomen worden waar mogelijk op de oorspronkelijke plaats terug geplant.”Gerelateerd