Concept voor gewijzigd APV ter inzage

13-10-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Het College van B en W heeft op 10 oktober 2017 ingestemd met het concept voor de gewijzigde Algemene Plaatseliljke Verodening (APV) Maassluis 2017. Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht worden deze documenten ter inzage gelegd op het stadhuis aan de Koningshoek 93.050.

Nieuwe regelgeving
De modelverordeningen 2016 en 2017 van de VNG hebben de basis gevormd voor deze nieuwe geactualiseerde verordening. De nieuwe verordening is op een aantal punten gewijzigd in verband met nieuwe regelgeving zoals de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast op 1 juli 2017.

Woonoverlast
In de nieuwe verordening is een nieuw artikel woonoverlast toegevoegd waardoor de raad aan de burgemeester de bevoegdheid verstrekt om als laatste redmiddel bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast gedragsaanwijzingen aan overlastgever(s) op te leggen. Dit middel kan alléén worden ingezet indien alle overige handhavingstrajecten niet hebben gewerkt. Binnenkort zal de gemeente Maassluis nadere informatie verstrekken over de nieuwe Wet aanpak woonoverlast en het uitvoeringsbeleid.

Bestuurlijke handhaving
Verder is er een aantal nieuwe artikelen toegevoegd aan de gewijzigde APV ter uitbreiding van de bestuurlijke handhaving zoals ten behoeve van het sluiten van panden waarin strafbare feiten zijn gepleegd en ter handhaving van het illegaal overnachten door vrachtwagenchauffeurs op de openbare weg. Op basis van het nieuwe artikel over het sluiten van panden wordt het straks mogelijk om zogeheten drugspanden ook te sluiten wanneer er niet daadwerkelijk hennep of een andere drugs wordt aangetroffen maar wel de voorwerpen waarmee drugs kan worden gekweekt dan wel vervaardigd.

Vrachtwagens als slaapplaats
Met het nieuwe artikel verbod op slapen op de weg, kan effectief worden opgetreden tegen de overlast die vaak ontstaat door met name vrachtwagenchauffeurs die hun vrachtwagens als slaapplaats gebruiken.

Iedereen kan tot en met 22 november 2017 schriftelijk een zienswijze indienen. Het adres: Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Gerelateerd