Corona kost veiligheidsregio meer dan tien miljoen euro

19-05-2020 Nieuws Redactie

REGIO – De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft tot dusver al 10,6 miljoen euro kosten gemaakt vanwege de coronabestrijding.

Veruit de duurste kostenpost was de inrichting van een extra opvang- en zorglocatie in Ahoy. Die kostte 9,2 miljoen euro. Daar werden 82 opvangplekken ingericht met het oog op de verwachte hausse die zou zorgen voor een tekort aan bedden in het ziekenhuis en andere zorgcentra. Uiteindelijk bleek het niet nodig er iemand op te nemen.

Ook in het Van der Valkhotel in Ridderkerk was een vergelijkbare zorglocatie ingericht. Dat vergde ruim een miljoen euro aan kosten. Verder gaf de veiligheidsregio ruim een miljoen euro uit aan persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, schorten e.d.). Deze kosten heeft de veiligheidsregio kunnen doorberekenen aan afnemers.

De kosten zijn betaald uit een zogenaamde tijdelijke voorziening, die op 20 maart werd ingesteld. Op 16 april zijn de financieel controleurs van de regiogemeenten akkoord gegaan met de tijdelijke voorziening. Zij drongen er daarbij wel op aan dat de kosten verhaald worden bij de zorgverzekeraars, daarna bij het ministerie van VWS en pas daarna bij de gemeenten.

,,De kosten die door de gemeenten zijn gemaakt zullen apart worden beschouwd en waar nodig verdeeld middels een verdeelsleutel”, zo meldt de veiligheidsregio ook. ,,Afstemming en besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. De VRR neemt de voorlopige financiering voor haar rekening.”Gerelateerd