De Dijk ongeschikt als locatie windturbine

07-08-2015 Nieuws Redactie

De alternatieve locaties van de windturbines in de regio

MAASSLUIS - De gemeente Maassluis is onaangenaam verrast door een onaangekondigde publicatie van de provincie Zuid-Holland over het onderzoeken van alternatieve locaties voor windturbines. De provincie noemt in deze publicatie onder meer De Dijk in Maassluis, het terrein aan de Waterweg. 

Deze publicatie is geen goede weergave van de onlangs gemaakte afspraken tussen de betrokken regiogemeenten en de provincie. De windturbines, zo is afgesproken, worden geplaatst conform het Convenant Realisatie Windenergie dat in 2012 is afgesloten. Alternatieve locaties komen pas in beeld als de aangeboden plaatsen voor windturbines onvoldoende capaciteit opleveren. Bovendien is bepaald dat de mogelijke nieuwe locaties op bestuurlijk draagvlak moeten rekenen. 

Locatie De Dijk is geen geschikte locatie om tal van redenen die bij de provincie bekend zijn. Een onderzoek naar een plek die bij voorbaat niet geschikt is, is dan ook zinloos. Op locatie De Dijk wordt een bedrijventerrein ontwikkeld. Bovendien is hier de nieuwe begraafplaats met aula gesitueerd waar je rust en ruimte wilt ervaren. 

Deze onvolledige publiciteit schept nodeloos onrust. Het Maassluisse college van B&W heeft haar misnoegen aan de provincie schriftelijk kenbaar gemaakt.

 Gerelateerd