De goede voornemens van burgemeester Edo Haan

07-01-2023 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Afgelopen dinsdag organiseerde de gemeente een nieuwjaarsbijeenkomst in Theater Koningshof. Burgemeester Edo Haan hield een toespraak waarbij hij vertelde over zijn goede voornemens voor 2023. Hieronder lees je de volledige toespraak:

Dames en heren, jongens en meisjes,
Welkom, beste mensen! Ik ben heel blij dat wij hier bij elkaar zijn en elkaar weer ouderwets een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen. De jaarwisseling was beheersbaar, zoals dat heet. De politie, de brandweer en de ambulancedienst waren op volle sterkte paraat en hebben veel goed werk verricht. Graag uw applaus voor ons brandweer-, politie-, ambulancepersoneel en onze BOA’s.

Hoewel er in Maassluis - voor zover mij nu bekend- zich geen ernstige incidenten hebben voorgedaan, is het beeld Nederland-breed toch weer ernstig. ‘Een horrornacht’, zoals een oogarts het uitdrukte. Hoewel ook ik het vuurwerk op zich een mooie vertoning vind, moeten we toch constateren dat de materiële en immateriële nadelen groter zijn dan de voordelen. Ik zou erg voor een alternatieve viering zijn van Oud en Nieuw, met behulp van lasershows en andere moderne technieken, die geen gevaar inhoudt voor mens en dier en geen schade aanricht.

Heel 2022 stonden wij midden in de branding. Ik ging er vanuit dat onze stad en de rest van het land los zouden gaan toen wij in februari corona te boven kwamen. Een nieuwe roaring twenties, als het ware. Niet dus. Op 24 februari begon de oorlog in Oekraïne. Maassluis opende zonder veel mitsen en maren de opvang voor meer dan 100 Oekraïners. Net zoals wij kort daarvoor onze gastvrijheid toonden aan 70 vluchtelingen uit het Midden-Oosten die sindsdien op een boot in de buitenhaven bij ons wonen. Ik ben enorm trots op onze hulpvaardigheid. Zo’n groot verantwoordelijkheidsbesef schept verwachtingen.

Voornemen nummer 1
Zoals vorig jaar bijvoorbeeld, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ik had van onszelf een hogere opkomst verwacht, u niet? Onder de magische grens van 50 procent komen is riskant voor het aanzien van onze democratie. Volgens mij hebben wij hier best spijt van, zeker als wij kijken hoe consciëntieus de gekozen gemeenteraad ons vertegenwoordigt en hoe nauwgezet de raad week in week uit werkt aan besluiten voor onze stad. Ik leg hier de vinger op, want mijn eerste goede voornemen is u te overtuigen om te gaan stemmen in maart 2023 voor de provincie en daarmee ook voor de Eerste Kamer. Wij willen dat zij ons helpen Maassluis verder op te tillen. Voor iedereen. En vooral voor onze jongeren.

Voornemen nummer 2
Nu na Rotterdam en Schiedam ook Vlaardingen grote budgetten van het Rijk ontvangt voor leefbaarheid, wordt het extra belangrijk dat wij in Maassluis ondermijnende criminaliteit vóór zijn. Geen plaats in onze stad voor witwassers en andere financiers van misdaad, of die onze krap bij kas zittende jongeren charteren als katvangers of koeriers. Eenmaal in foute kringen, moeten jongeren voor altijd angstig over hun schouder kijken. Wij willen juist dat onze jongeren welgemoed vooruit kunnen kijken richting een eerlijke baan. Dit is voornemen nummer 2.

Preventie is het beste. Ik zie in de wereld van veiligheid en bestuur dat dit een leidend inzicht wordt. Eind vorige eeuw draaide alles nog om de strijd tegen huftergedrag, zoals dronken de auto in, bushokjes bekladden of fietsen door rood. Want van de ene verwaarlozing komt de andere. Die missie is redelijk geslaagd.

Daarna kwam de aanpak van high impact crimes en inderdaad hebben wij woninginbraken, straatroven, winkeldiefstallen en andere misdrijven die erin hakken terug kunnen schroeven. Hulde aan de politie en ook aan bewoners met hun sloten en ondernemers met camera’s. En nu: weg met het geweld die meekomt met drugshandel waartegen wij jongeren weerbaar willen maken: hier geen ronselaars! Dit is wat mij betreft een belangrijke opdracht voor politie, handhavers, preventen, scholen, jongerenwerkers.

Voornemen nummer 3
Beste mensen, in Maassluis horen alle generaties erbij. Dat maakt onze gemeenschap zo mooi veelzijdig. In zo’n stad wil iedereen wonen. Om te beginnen wijzelf met onze ouderen en onze jonge starters in de buurt. In 2022 hebben wij de grens van 35.000 inwoners gepasseerd. Gisteren stonden er 35.301 personen ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dat wil zeggen dat we in 2022 met 1.150 inwoners zijn gegroeid. Zo’n groei hebben we in decennia niet meegemaakt. Dat vraagt om goed en betaalbaar bouwen, ook in tijden van een krappe arbeidsmarkt en gestegen bouwkosten. Hier staat onze goede voornemen nummer 3.

Voornemen nummer 4
En dan is het de kunst, beste mensen, dit te realiseren zonder ons af te sluiten voor de komst van nieuwe naasten die hier in Maassluis een veilige herberg zoeken. Goed voornemen nummer 4. Als heel Nederland deed wat wij doen met de opvang van vluchtelingen was er geen opvangprobleem, zeg ik met trots. Alle beproevingen die wij dit jaar met ons allen hebben doorstaan - van corona tot oorlog - zijn meteen ook onze lichtpuntjes voor het komend jaar: van energie tot inflatie.

Voornemen nummer 5
Als volwassen democratie beantwoorden wij ook de behoefte aan participatie. Onze professionals met hun beroepskennis willen we nog meer in verbinding brengen met onze inwoners met hun ervaringskennis. Onze gemeenteraad ziet in dat participatie ruimte nodig heeft, zodat bewoners zich in de materie kunnen verdiepen. En beste mensen, laat u zich geen achterdocht aanpraten door wie klokken bij klepels zoekt. Het goede voornemen nummer 5 is voor u, doet u mee?

Voornemen nummer 6
Ook economisch hebben wij baat bij het hoge verantwoordelijkheidsbesef dat Maassluis eigen is. Wij bieden sterke schouders. Zoals wijzelf ook op de schouders staan van onze voorouders met hun rijke verleden en glorieus varend erfgoed dat wij in 2023 een plaats geven in een modern Living Lab: in het gebouw naast het hotel dat vol komt met nieuwe bedrijvigheid, veelbelovende energie-innovaties, enerverende opleidingen en museale aantrekkingskracht. Goed voornemen nummer 6 staat in de startblokken.

Tot slot, dames en heren: de complotdenkers. Blijf weg bij ondermijnend wantrouwen. Als normale hardwerkende mensen hebben wij al genoeg te doen door alle onzekerheden door corona, oorlog en klimaat. Wij zijn als Maassluizers al bezorgd genoeg over lage inkomsten en hoge energiekosten. Maak dat niet erger met lasterlijke speculaties. Kom juist naast ons staan, help mee. Zeker, soms gaat iets fout en nee, dat is geen opzet. Laat staan een complot. Wij weten allemaal dat niemand kan toveren, ook de overheid niet. Wat wij wél kunnen, is ons best doen. En dat is wat wij doen.

Zo kunnen wij met ons allen alles aan: van klimaat tot arbeidstekorten en van veiligheid tot woningnood. Dat gaan wij vieren dit jaar en in het bijzonder in de maand maart: de maand van het Geuzenverzet in de Waterweggemeenten, maar ook de maand waarin we dit jaar herdenken dat het 80 jaar geleden is dat het bombardement op 18 maart 1943 plaatsvond. Het wordt een ode aan Maassluis, aan u.

Ik wens alle Maassluizers een gelukkig nieuwjaar!Gerelateerd