Delfland betuigt spijt maar es was doodziek

15-05-2019 Nieuws Kor Kegel

MIDDEN-DELFLAND – Het Hoogheemraadschap van Delfland betreurt de nalatigheid om een kapvergunning aan te vragen bij de gemeente Midden-Delfland, maar geeft tevens aan dat de illegaal gekapte oude es bij het gemaal in Maasland aan een agressieve schimmelziekte leed, de essentaksterfte.

,,De es zou niet meer herstellen'', zegt Anja van Rijn, senior communicatieadviseur van het hoogheemraadschap in Delft. ,,De boom vormde een gevaar voor de veiligheid van voetgangers en fietsers die gebruikmaken van het naastgelegen pad.'' En het zijn fietsers en wandelaars uit de wijde omgeving van Vlaardingen tot Westland die van het pad gebruikmaken. De boom zou bovendien voor het monumentale gemaal van de aloude Commandeurspolder een risico opleveren. Het gemaal bevindt zich nabij de dorpskern van Maasland aan de Commandeurskade, aan de oostzijde van de Zuidgaag (westelijk ervan loopt de Molenweg).

De kap van de bijzonder mooie es was op advies van de boomexpert van het waterschap van Delfland. Volgens Anja van Rijn heeft het hoogheemraadschap op grond van dat advies opdracht gegeven tot de kap, maar bij een vergunningcheck bleek helaas niet de juiste procedure te zijn gevolgd, zegt ze. ,,Wij betreuren zeer dat dit zo gelopen is. Juist omdat wij groot belang hechten aan het zorgvuldig omgaan met de omgeving en hart hebben voor de natuur. Het laten kappen van een oude boom als deze es doen wij niet zomaar'', zegt Anja van Rijn namens het hoogheemraadschap. ,,We begrijpen alle betrokkenheid en vinden het ook erg vervelend. Daarom willen wij graag in overleg met de partijen.'' Daarbij doelt ze onder andere op de Midden-Delfland Vereniging en de Bomenstichting.

De gekapte es behoorde tot vijfhonderd bijzondere bomen in Midden-Delfland. Uitgerekend deze boom staat op de omslag van een vorig jaar verschenen inventarisatie, ‘Knotwilgen en andere kankers. Bijzondere bomen in Midden-Delfland’, uitgegeven door de Midden-Delfland Vereniging.Gerelateerd