Deze Maassluizers kregen vandaag een lintje!

26-04-2022 Nieuws Redactie

Van links af: Koos Vaissier, Corrie van der Laar-Ham, Paul van Deventer, Arie Uiterdijk, John Dolstra, burgemeester Edo Haan, Marja Koster-Klepke, Theo Koster, Hans Luttikhuis, Corinda van den Bos-van Eenennaam, Hugo van der Hoest, Wouter van Toor, Mariëlle Romeo-Moerman, Hans van Vliet en Loek Molmans. Erik van der Meijs ontbreekt. Hij ontving zijn Koninklijke onderscheiding in de gemeente Midden-Delfland (Fotograaf: Roel Dijkstra).

MAASSLUIS - Bij de Lintjesregen Maassluis op dinsdag 26 april hebben 14 inwoners van Maassluis een Koninklijke onderscheiding gekregen uit handen van burgemeester Haan. Ook kreeg een inwoner van Maassluis een decoratie in de gemeente Midden-Delfland, vanwege zijn bijzondere verdiensten in Maasland.

Burgemeester Edo Haan reikte de onderscheidingen uit tijdens een bijeenkomst in de Groote Kerk in Maassluis op dinsdagmiddag 26 april. Voorafgaand aan de uitreikceremonie ging burgemeester Haan persoonlijk langs bij de decorandi om hen op de hoogte te brengen en uit te nodigen voor de uitreiking.  

Benoemingen

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden:

Mevrouw Corinda van den Bos-van Eenennaam en mevrouw Mariëlle Romeo-Moerman
In 2001 richten mevrouw Corinda Van den Bos-van Eenennaam en Mariëlle Romeo-Moerman het christelijke kinderkoor Wonderwijs op. Al snel krijgt het koor bekendheid binnen de kerk en stijgt het aantal bezoekers tijdens de diensten. Inmiddels is Wonderwijs een begrip met optredens in het hele land. Het koor is regelmatig te zien op de landelijke televisie. Beide oprichtster vormen de ruggengraat van het koor, ook zijn zij zeer actief  in de wijkgemeente Iona. Er is vanuit de hele samenleving in Maassluis en daarbuiten heel veel draagvlak voor hun Koninklijke onderscheiding.

De heer Hans Luttikhuis
De heer Luttikhuis is sinds 1969 lid van voetbalvereniging VDL Maassluis. In de loop der jaren heeft hij daar diverse vrijwilligersfuncties vervuld. Naast een fulltimebaan bij het ministerie van Defensie ziet hij kans om gemiddeld 20 uur per week klaar te staan voor de voetbalvereniging. Hij staat bekend als een zeer sociale man die altijd oog heeft voor iedereen. Hij wordt ook wel gekscherend de 3-in-1 vrijwilliger genoemd, vanwege zijn brede vrijwillige inzet.

Iedere zaterdagochtend is hij op het veld te vinden en zorgt hij dat de thuis- en uitspelende teams welkom worden geheten en maakt hij iedereen wegwijs op het complex. Dagelijks doet hij het onderhoud van de trainingsmaterialen. Wekelijks wast en vouwt hij alle kleding van de selectieteams. Ook vervult de heer Luttikhuis al jarenlang de functie van scheidsrechter.

Mevrouw Corrie van der Laar-Ham
Mevrouw Van der Laar-Ham start haar vrijwillige werkzaamheden als haar dochters in 1978 naar de Rooms Katholieke basisschool de Paulusschool gaan. Al snel neemt zij plaats in de ouderraad en organiseert in die rol diverse activiteiten. De school neemt sindsdien deel aan iedere sportwedstrijd die  voor basisscholen in Maassluis wordt georganiseerd.

Sinds datzelfde jaar begint mevrouw Van der Laar-Ham met haar vrijwilligerswerk binnen de parochie de Goede Herder, in 1992 wordt zij lid van het Rouw- en Trouwkoor en in 2001 van het Andreaskoor. Van 1994 tot 2006 is mevrouw Van der Laar-Ham actief als hulpkoster in de Katholieke kerk. Zij stopt met het werk als koster in 2006, maar als er vanwege de uitzendingen in coronatijd een extra koster nodig is, pakt zij dat weer op en zorgt ervoor dat alles gestroomlijnd verloopt. Ook leidde Corrie van der Laar-Ham onder andere de stuurgroep Liturgie, is zij lid van de werkgroep kerkvervoer en werkt zij samen met vredesorganisatie PAX.

De heer Paul van Deventer
De heer Van Deventer wordt begin jaren ’80 lid van Tennisvereniging ’t Loo in De Lier. Al snel wordt hij vrijwilliger bij de vereniging en blijkt hij een goede organisator en later voorzitter die de juiste mensen weet te vinden voor de bij hen passende taken. Enthousiasmeren en organiseren op een kalme manier is waar hij in uitblinkt. Momenteel is hij voorzitter van de vertrouwenscommissie en ook al vele jaren actief in de zogenaamde groen/veegploeg. Dit clubje zorgt er elke week voor dat het tennispark er schoon bij ligt en dat de groenperken onderhouden worden.

De gemeente Maassluis prijst zich gelukkig met een enthousiaste Historische Vereniging Maassluis (HVM). De rijke historie van Maassluis komt ruim aan bod in de diverse historische stadswandelingen die de vereniging organiseert. De heer Van Deventer sluit in 2006  aan bij de stadsgidsen van de HVM en is ook jarenlang coördinator. Ook is onder zijn bezielende leiding de Werkgroep Vrijwillige Zwerfafval Opruimers ontstaan en doet hij vrijwilligerswerk bij de stichting Het Buitenhof. De Stichting organiseert zonder winstoogmerk begeleide vakantiereizen voor mensen met een beperking, voor reizigers met verschillende aandoeningen en verschillende begeleidings- en verzorgingsvragen. Ook is de heer Van Deventer als vrijwilliger betrokken bij het Varend Corso Westland en bij Verpleeghuis DrieMaasHave en zorgde hij in zijn eigen wijk voor een Wijkdeal.

Mevrouw Marja Koster-Klepke en de heer Theo Koster
Als hun oudste dochter in 1989 lid wordt van de Christelijke Korfbal Club (CKC) Maassluis, besluiten de heer en mevrouw Koster om de vereniging bij te gaan staan. De in 1930 opgerichte korfbalclub kan zoals iedere vereniging alle hulp goed gebruiken. Beiden zijn direct veel te vinden op het sportcomplex. Op zaterdag worden de wedstrijden gespeeld en al vroeg in de ochtend zorgt het echtpaar ervoor dat alles er piekfijn bij ligt. De zaterdag van mevrouw Koster begint al om 7.30 uur. Ze start haar dag in de supermarkt om de nodige spullen te halen om de verse broodjes te bereiden. De kantine wordt gereed gemaakt voor een sportieve zaterdag. Zij helpen met de kampen, toernooien en de mooie staat van het complex.

De heer Wouter van Toor
In 1997 begint Wouter van Toor als vrijwilliger voor de stichting Christelijk Kampwerk Maassluis. Gelijk valt hij op. Hij neemt een voortrekkersrol op zich met het kampwerk. Bedenken, voorbereiden, uitvoeren en evalueren. Het enthousiasme waarmee hij zijn vrijwilligersfunctie uitvoert, werkt aanstekelijk voor de overige kampleiders. Het werk als kampleider neemt hij ook altijd zeer serieus. Kinderen bezorgt hij de tijd van hun leven. Inmiddels is de heer Van Toor voorzitter van het bestuur van het Christelijk kampwerk Maassluis en nog altijd de gehele kampweek actief. Ook staat hij kinderkoor Wonderwijs bij met de benodigde technische ondersteuning op het gebied van licht en geluid, hij is de vaste geluidsman.

De heer Van Toor zorgde ervoor dat het bestuur van de  Immanuëlkerk een juiste keuze voor een hoognodige nieuwe geluidsinstallatie kon maken. Naast de activiteiten voor de kerk is hij ook jarenlang betrokken geweest bij de basisschool van zijn kinderen, IKC de Regenboog. Vanaf 2012 verzorgt hij de organisatie van het schoolverlaterskamp en hij is tot op heden betrokken bij de kerstvieringen van de school. Tijdens deze vieringen neemt hij alle technische zaken op zich en denkt actief mee met het verloop van de kerkdienst.

De heer Hugo van der Hoest
Op 3 januari 2005 wordt in Maassluis de Senioren Computerclub Koningshof  (SCK) opgericht. Deze vereniging heeft als doel de kennis over en het gebruik van computers en computerprogramma's bij haar leden te bevorderen. Inmiddels is de computerclub een begrip in Maassluis en telt de vereniging ruim 170 leden. De heer Van der Hoest is vanaf het begin bij deze vereniging betrokken en vervult de functie van bestuurslid en coördinator technische zaken. Dagelijks gaat de telefoon in huize Van der Hoest, diverse hard- en softwareproblemen dienen zich dan aan. De heer van der Hoest lost de problemen vaak bij de mensen thuis op. Of het nu gaat om een televisie die geïnstalleerd moet worden of dat iemand een computerprobleem heeft, hij staat altijd klaar om te helpen.

Naast de dagelijkse technische ondersteuning bij vele inwoners van Maassluis, voorziet de heer van Soest tijdens de inloopmiddag, iedere dinsdag, de leden van advies op een breed technisch vlak. Omdat het door het coronavirus niet mogelijk was om de wekelijkse inloopmiddagen te organiseren, bedacht hij de nieuwsbrief Computervoer. Naast het werk voor SCK is hij ook vrijwillig betrokken bij de bewonersvereniging Uilenstaete.

De heer Arie Uiterdijk
De heer Uiterdijk is van oorsprong Hagenees en ging eind 2001 met vervroegd pensioen. Bij toeval raakte hij in gesprek met iemand die hem meer vertelde over de laatst overgebleven op stoom aangedreven zeeslepers, de s.s. Furie. Inmiddels is hij een niet meer weg te denken lid van de bemanning. Hij is betrokken bij vele activiteiten aan boord en besteedt hier gemiddeld 14 tot 16 uur per week aan. Als hoofdstoker is hij verantwoordelijk voor het op stoom brengen van het schip.

Iedere woensdag en zaterdag is de Furie als museumschip toegankelijk voor publiek. De heer Uiterdijk verzorgt dan graag de rondleidingen aan boord. Met veel kennis van zaken, een bijzonder gevoel voor humor en een buitengewoon Haagse tongval weet hij het publiek te vermaken en te informeren. Ook gaat hij graag met leerlingen van basisscholen in Maassluis aan de slag in het kader van het Cultuurmenu. Hij is eveneens een belangrijke schakel in het reguliere onderhoud van het schip en de machine. Twee dagen per week is hij vast aan boord te vinden voor schuren en schilderen, onderhoud aan de ketel en de vele mechanische systemen aan boord.

De heer Loek Molmans
De heer Loek Molmans komt in 1995 in aanraking met het Zeekadettenkorps Maassluis als zijn zoon aantreedt als aspirant Zeekadet. Hij was zelf al vele jaren werkzaam in de maritieme sector en is inmiddels al jaren actief bij het Zeekadettenkorps als de scheepskok en bij evenementen, het kerstdiner en bij de zomerkampen. Daarnaast is hij bestuurslid en voorzitter.

In maart 2010 treedt de heer Molmans aan als raadslid voor Maassluis Belang om vervolgens van december 2017 tot maart 2018 verder te gaan als raadslid voor de fractie Van den Hoek. In maart 2018 wordt hij raadslid voor het Forum voor Maassluis en in januari 2021 gaat hij verder als steun-raadslid. Tijdens het raadslidmaatschap voor het Forum voor Maassluis is de heer Molmans enkele jaren fractievoorzitter geweest en een aantal jaren commissievoorzitter, en daarmee ook lid van de agendacommissie van de gemeenteraad. Van 2010 tot 2016 was hij ook voorzitter van EHBO Maassluis.

De heer John Dolstra
De lijst van vrijwillige activiteiten van de heer John Dolstra begint in 1974 waarin hij de functie van ambtelijk secretaris van de kerkelijke adviesraad vervult. Van 1978 tot 1988 is hij secretaris en penningmeester van de Maassluise postduivenvereniging De snelheid. Van 1985 tot 1990 vervult hij diverse functies voor de vakbond Abvakabo. Van 1990 tot 2002 is hij penningmeester van de evenementenweek van de Stichting Derde Wereld Hulp.

In 1994 wordt hij lid van de Vlaardingse Christelijke Koorvereniging Progeza. Ook daar is hij al snel zeer actief en als het koor 50 jaar bestaat, wordt hij tot erevoorzitter benoemd. De heer Dolstra doet al vele jaren vrijwilligerswerk voor de kiesvereniging van de politieke partij RPF en later haar opvolger, de huidige ChristenUnie. Van 1995 tot heden is de heer Dolstra gedurende het gehele jaar actief voor de kiesvereniging. Vanwege zijn politieke en maatschappelijke betrokkenheid en het werk binnen de kiesvereniging is hij vanaf 2010 betrokken bij de gemeenteraad van Maassluis. In 2010 treedt hij aan als steunraadslid en sinds 2011 als raadslid voor de ChristenUnie in Maassluis. Van 2018 tot 2022 is hij de nestor van de gemeenteraad Maassluis.

De heer Hans van Vliet
In 1997 raakt de heer Hans van Vliet in gesprek met de heer Visser van het landelijke instituut voor Doven in Sint- Michielsgestel, later Viataal en tegenwoordig Koninklijke Kentalis genoemd. Hij wordt, in samenwerking met het Instituut voor Doven, de kartrekker van een ouderinitiatief. Het doel van de beide ouders is om zogenaamde fasehuizen te realiseren waarin de doofblinde jongeren de gewenste voorzieningen aangeboden krijgen en zelfstandiger kunnen leven. Dit project rondt de heer Van Vliet succesvol af met de ingebruikname van een 4-tal specifiek voor deze doelgroep aangetrokken en verbouwde woningen in de Mgr. Hermuslaan in Sint-Michielsgestel.

Door de jaren heen heeft de heer Van Vliet ook veel kennis vergaard over de Participatiewet, de WIA, de Wa-jong en de Ziektewet. Belangeloos staat hij inwoners bij die vragen hebben of in de knel zijn gekomen. Zo adviseert hij  al 18 jaar de advocaat Mr. P. Hoogenraad bij vraagstukken over de ziektewet en op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook is hij een zeer betrokken vrijwilliger bij de Immanuelkerk en staat hij altijd klaar voor families bij huwelijks- en uitvaartdiensten. Tevens was de heer Van Vliet secretaris voor de Stichting 400 jaar Maassluis.

De heer Koos Vaissier
In 1955 is de heer Koos Vaissier 9 jaar oud. Op dat moment begint hij al met vrijwilligersactiviteiten binnen de katholieke kerk. Eerst als misdienaar en later in de functie van acoliet. Als hij in 1968 terugkeert van militaire dienst wordt hij collectant. In 1974 start hij bij de Petrus en Paulus kerk als lector en vervult deze functie voor ruim 45 jaar. De heer Vaissier is vermaard in het maken van verslagen. En later ook als voorganger. Hij was altijd ambtenaar bij de gemeente Maassluis en heeft zich ook tot ver na zijn pensionering vrijwillig ingezet als archivaris voor de gemeente Maassluis. Drie dagen per week is hij betrokken gebleven bij het rubriceren en opschonen van het gemeentearchief.                                

De heer Erik van der Meijs
De heer Erik van der Meijs ontvangt zijn decoratie in de gemeente Midden-Delfland. Hij krijgt de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de scouting in Maasland. Hij begint in 1992 bij de vereniging in de functie van schipper. Van 2008 tot 2021 is hij voorzitter. Onder zijn bezielende leiding wordt onder andere het nieuwe verenigingsgebouw gerealiseerd.Gerelateerd