Dode vissen mogelijk toch door vervuild bluswater

11-10-2017 Nieuws Redactie

Foto: Facebook Sportvisserijbelangen Delfland

MAASSLUIS - Bij metingen naar de waterkwaliteit in zowel Maasland als Maassluis heeft het Hoogreemraadschap Delfland vanmorgen lage zuurstofwaarden gemeten. Het water kan sporen bevatten van de verontreiniging die door het bluswater in het slootwater van de Commandeurspolder terecht is gekomen.

Het lijkt nu toch aannemelijk dat het vervuilde bluswater vanuit de Commandeurspolder zich verder heeft kunnen verspreiden, meldt het hoogheemraadschap Delfland. Door de verspreiding is het inmiddels flink verdund.

Pompen
Met de pompen aan de Wateringse sluis in Maassluis kan het water vanuit Midden-Delfland afgevoerd worden naar de Nieuwe Waterweg. Dankzij het doorspoelen van het water lopen de zuurstofwaarden inmiddels weer op. De pompen blijven vannacht aanstaan. Donderdagochtend tussen 8:00 en 11:00 uur worden de pompen tijdelijk vanwege het tij uitgezet. De pompen zijn voorzien van netten zodat levende vissen niet in de pompen terechtkomen. Het is niet uit te sluiten dat enkele vissen toch worden meegezogen en terechtkomen in de Nieuwe Waterweg.

Hoogheemraadschap Delfland heeft niet eerder onderzoek gedaan naar verspreiding omdat in Maasland in de gemeente Midden-Delfland tot dusver de aandacht gericht was op het compartimenteren van vervuild bluswater, het tijdelijk opslaan buiten het watersysteem en gecontroleerd afvoeren. Tot maandag was er geen indicatie om aan te nemen dat het vervuilde bluswater zich verder heeft verspreid.

In het onderzoek naar de oorzaak van de vissterfte in Maassluis heeft het waterschap metingen gedaan naar de waterkwaliteit in de Zuidvliet en Noordvliet. Daarbij werden lage zuurstofwaarden aangetroffen. Daarop is het meetnet nog verder uitgebreid. Dit brengt nu ook zuurstofarm water aan het licht in een deel van Maasland.

Verspreiding
Mogelijk heeft toch bluswater de polder kunnen verlaten voordat de compartimentering was ingesteld. Door de wind is vorige week een beperkte hoeveelheid water over een van de stuwen gewaaid. Het verspreiden van het vervuilde water houdt ook verband met de vernielde stuw. De stuw is zeker drie keer opengezet, waardoor vervuild bluswater kon weglopen.

Het advies blijft uit voorzorg contact met het water te vermijden en dieren niet uit het water te laten drinken. Als mensen toch in aanraking met het water zijn geweest en klachten hebben, kunnen ze het beste naar de huisarts. Bij vissterfte vragen het waterschap inwoners dit hen te melden via 015 260 8108 en de dode vissen niet aan te raken.

Gerelateerd
Reacties