Drempels op voetpad naar Bloemhof verwijderd

18-01-2019 Nieuws Redactie

De situatie zoals het was. (Foto: Maassluis Belang)

MAASSLUIS – De drempels op het voetpad van de Zuiddijk naar het Bloemhof zijn verwijderd. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op vragen van Maassluis Belang. De drempels hebben een ‘ongewenst effect voor juist de gebruikers die we hebben willen beschermen’.

Op de afrol van de Zuiddijk naar het Bloemhof waren paaltjes en drempels geplaatst. Maassluis Belang vroeg het college of dit de meest praktische manier is om de veiligheid te verhogen en of er wel rekening is gehouden met alle inwoners die gebruik maken van het voetpad, waaronder mindervaliden.

Het college reageert: ,,De maatregelen zijn in het bijzonder getroffen om mindervaliden te beschermen. De snelheid van fietsers is inderdaad beperkt door deze maatregelen. Een onbedoeld en ongewenst effect van de maatregelen dat is opgetreden, is dat ook mindervaliden in hun mobiliteit worden beperkt.’’

De drempels zijn inmiddels weggehaald. ,,Zoals aangegeven heeft het opwerpen van obstakels voor fietsers een onbedoeld en ongewenst effect gehad voor juist de gebruiken die we hebben willen beschermen,’’ meldt het college. ,,Om die reden is allereerst opdracht gegeven tot het verwijderen van de dwars in de rijbaan geplaatste obstakels en te bezien of andere snelheidsbeperkende maatregelen effectief en minder nadelen kunnen worden toegepast.’’Gerelateerd