Erespeld der Gemeente voor Jaap van der Hoest

14-06-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Jaap van der Hoest heeft woensdag de Erespeld der Gemeente ontvangen uit handen van burgemeester Edo Haan. Van der Hoest was 24 jaar lang lid van verschillende bezwarencommissies: ‘De heer van der Hoest verloor de juridische kant nooit uit het oog, maar hechtte tevens waarde aan de menselijke maat’.

Volgens de gemeente manifesteerde Jaap van der Hoest zich als lid van de bezwarencommissies als het juridisch geweten van de commissie. De gemeente prijst de hoge kwaliteit van de adviezen die onder zijn verantwoordelijkheid werden gegeven. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de Erespeld der Gemeente aan de man uit te reiken.

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.Gerelateerd