Faillissement Wildopvang Delft zou slecht zijn voor dieren in Maassluis

08-10-2019 Nieuws Kor Kegel

DELFT/MAASSLUIS – Veertig jaar bestaat Wildopvang Delft al. De stichting heeft een regionale functie. Ook hulpbehoevende in het wild levende dieren uit Maassluis vinden er opvang en verzorging, jaarlijks gemiddeld 82 dieren van weidevogels tot knaagdieren. Omdat de verzorging gemiddeld 45 euro per dier kost, is Wildopvang Delft zo’n 3690 euro per jaar kwijt aan de uit Maassluis komende dieren.  

Maar de stichting staat aan de rand van een faillissement. Dat komt mede omdat niet alle overheden hun verantwoordelijkheid nemen om de voor hun domein gemaakte kosten te vergoeden. Het wegvallen van de opvang zal een negatief effect hebben op het dierenwelzijn in Maassluis, zegt voorzitter Winanda de la Rambelje-Mergler in een rondschrijven.

De gemeenteraad van Maassluis heeft de brief ook gekregen. ,,Als de wildopvang in Delft definitief moet sluiten, heeft dat een direct effect voor uw gemeente ten aanzien van de zorg voor hulpbehoevende wilde dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen”, schrijft de voorzitter van Wildopvang Delft. 

In het opvangcentrum, gevestigd in de Delftse Hout iets voorbij Ikea, worden circa drieduizend dieren per jaar opgevangen en verzorgd. Bij een faillissement krijgen beduidend minder dieren de zorg die ze nodig hebben en de dieren die het nog wel krijgen, zullen over langere afstanden vervoerd moeten worden.  

De oorzaken voor het letsel of de ziekte waardoor dieren bij de opvang binnenkomen zijn divers, maar altijd terug te herleiden tot menselijk ingrijpen in de natuur. Voorbeelden zijn het verstoren van nesten door bouwwerkzaamheden, aanrijdingen in het verkeer, hoogspanningskabels en het verstrikt raken in netten en (vis)draden. Gedurende de vogeltrek worden ook veel vogels opgevangen die tegen gebouwen zijn gevlogen.  

Door de opvang en verzorging van de gewonde en zieke dieren wordt invulling gegeven aan de wettelijke zorgplicht: inwoners en publieke organisaties (politie, brandweer, gemeenten) wordt de mogelijkheid geboden om gewonde dieren ergens onder te brengen. De acute zorg wordt van hen overgenomen en er wordt invulling gegeven aan de zorgplicht in algemene zin, zoals geformuleerd in artikel 1 lid 11 van de Wet Natuurbescherming.  

Voor de verzorging van in het wilde levende dieren die onder de Wet Natuurbescherming vallen, heeft Wildopvang Delft een ontheffing. De kwaliteitseisen voor het mogen opvangen en verzorgen van in het wild levende dieren zijn hoog en wettelijk goed geregeld. Wat echter niet geregeld is bij wet, is de vraag wie hier financieel verantwoordelijk voor is.  

Elders in het land kunnen wildopvangcentra blijven bestaan, omdat gemeenten financieel bijdragen aan de dierverzorging. Er zijn deze week brieven met gelijkluidende strekking aan alle gemeenten gestuurd van waaruit Wildopvang Delft veel dieren aangeboden krijgen. Als elke gemeente bijdraagt in de kosten, kan Wildopvang Delft blijven bestaan.Gerelateerd