Folderbezorgers boos op gemeente

01-05-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De Vereniging van Mail Distributiebedrijven (MailDb), die met elkaar zorgen voor de reclamefolders in uw brievenbus, is niet blij met Maassluis. Per 1 juli krijgen inwoners namelijk geen ongeadresseerde reclamefolders meer wanneer er geen sticker op de brievenbus zit. En dat is veel te kort dag, aldus de Vereniging die wil dat er een overgangstermijn van 20 maanden wordt gehanteerd. Die tijd hebben ze nodig om zich goed voor te bereiden op de nieuwe situatie, zo schrijven ze in een brief aan het college en de gemeenteraad.

Vanaf 1 juli wordt de ‘Ja-Ja sticker’ ingevoerd in onze stad. Alleen inwoners van Maassluis die een gratis verkrijgbare Ja-Ja sticker op de brievenbus plakken, ontvangen vanaf 1 juli nog ongeadresseerde reclamefolder. Het college voert hiermee een motie uit die vorig jaar begin november werd aangenomen.

De maildistributeurs verwijzen in hun brief aan de gemeente dat er al eerder een uitspraak is geweest van een rechtbank over de overgangstermijn en dat een beroep hiertegen van (onder meer) de gemeente Rotterdam niet betekent dat het nieuwe systeem ingevoerd mag worden in Maassluis. Er wordt vervolgens gesommeerd, gedreigd met maatregelen en gewezen op de grote schade voor de verspreiders. En als Maassluis niet voldoet aan het verzoek om de stickers niet in te voeren en daarmee samenhangende zaken dan wordt de gemeente aansprakelijk gesteld voor de schade.

Hoe de vereniging zich voor moet bereiden en waarom dat zoveel tijd kost wordt niet verteld. In de praktijk zal een krantenjongen of foldermeisje die bij u morgen ineens een sticker aantreft daar direct op reageren. Die instructie krijgen ze namelijk standaard. En daarna is het een kwestie van tellen wat je overhoudt in het nieuwe systeem en daar de aantallen op aanpassen. Maar minder folders verspreiden betekent ook minder inkomsten. En dat is het probleem.

 Gerelateerd