Geen oorzaak vissterfte 'onbestaanbaar' voor PvdA

26-10-2017 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Het is voor de PvdA 'onbestaanbaar' als de oorzaak van vissterfte in de vlieten van Maassluis niet meer achterhaald kan worden. Dat laat de partij weten in vragen aan het college van b en w.

De oorzaak van de vissterfte moet wat de PvdA betreft opgehelderd worden. Begin oktober werd Maassluis opgeschud door honderden vissen die dood in de vlieten werden aangetroffen. Hoogheemraadschap deed onderzoek, maar gaf eerder aan geen oorzaak te kunnen achterhalen. De PvdA vindt het wonderlijk dat er een grote hoeveel e-colibacterie is aangetroffen in het water en dat er op de gemeentijke website niet over wordt gerept. Vooral wonderlijk, volgens de partij omdat dit direct verband kanhouden met de gemeentelijke verantwoordelijkheid: het riool.

Uitslagen
De partij wil nu van het college weten wanneer de uitslagen van de genomen monsters bekend worden gemaakt. 'Hoe kan het dat er eerst moest worden gewacht op onderzoek omdat de monster moeten worden geanalyseerd, die resultaten niet bekend zijn en er nu al - zonder onderbouwing - wordt gecommuniceerd dat de oorzaak niet te achterhalen valt?' Daarnaast vraagt de PvdA of de camerabeelden van winkeliers zijn nagekeken en of daar aanwijzingen zijn gevonden van mogelijke lozingen.

Riolering
De burgemeester van Midden Deflland wist volgens de PvdA te rapporteren dat de oorzaak van de massale vissterfte moet worden gezocht in de grote hoeveelheid rioolwater in de Zuidvliet. De PvdA vraagt het college hoe het kan dat de burgemeester van de buurgemeente dit met het publiek deelt, terwijl dat door het college niet wordt gedaan. Bovendien wil de PvdA weten of onderzocht wordt waar het rioolwater van het rioolgemaal aan de Jokweg is gebleven nadat het gemaal aan aantal dagen geen aanvoer heeft gehad.

Klachten
Medewerkers die onbescherm vissen hebben afgevoerd, zouden last hebben gekregen van uitslag op hun huid. De PvdA wil van het college weten of deze informatie klopt. Ten slotte stelt de partij de vraag of er nog gevaar is voor de volksgezondheid.

Gerelateerd