Gemeente brengt ‘APV in vijftien highlights’ uit

07-09-2019 Nieuws Redactie

Foto: Gemeente Maassluis

MAASSLUIS – De gemeente Maassluis heeft de flyer ‘Onze Algemene Plaatselijke Verordening in vijftien highlights’ ontworpen. Op de flyer, dat voortaan als bijlage bij de APV wordt gevoegd, wordt duidelijke gemaakt welke regels er gelden in Maassluis en worden de vijftien belangrijkste zaken uit de APV genoemd.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid. De gemeenteraad nam 9 april unaniem de motie ‘APV in gewone taal' aan waarin het college verzocht werd de APV te voorzien van een extra bijlage. Het college heeft daarom de flyer ‘Onze Algemene Plaatselijke Verordening in vijftien highlights’ ontworpen.

Zo blijkt uit de flyer dat het verkeerd aanbieden van afval de burger 95 euro kost en dat slapen op de openbare weg 140 euro kost. Diegenen die een evenement organiseren zonder aanmelding bij de gemeente, lopen het risico dat het evenement wordt stilgelegd. De flyer wordt op de gemeentewebsite geplaatst. Bij toekomstige wijzigingen van de APV zal, indien nodig, de flyer worden geactualiseerd en voortaan als bijlage bij de APV worden gevoegd.Gerelateerd