Gemeente wil wateroverlast Lange Boonestraat aanpakken

28-10-2022 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De gemeente Maassluis wil maatregelen nemen om wateroverlast op de Lange Boonestraat en directe omgeving aan te pakken. De bedoeling is dat er een extra riool wordt aangelegd waarin het regenwater wordt opgevangen en afgevoerd.

Onder de wegverharding van de Lange Boonestraat wordt een zogenoemd krattenpakket (aquaflow-systeem) aangelegd, waarin het regenwater in eerste instantie wordt verzameld en vastgehouden om daarna geleidelijk te worden afgevoerd via het nieuw aan te leggen riool naar de waterpartij in het Oleanderpark, aldus de gemeente. In deze situatie wordt het huidige gemengde riool alleen nog gebruikt als vuilwaterriool.

De inrichting van de straat blijft verder zoals het nu is. Wel wordt de tegelverharding van de fietspaden vervangen door rood asfalt en worden er twee extra laad- en losstroken toegevoegd.

De gemeente streeft ernaar om voor de zomer in 2023 te beginnen met de uitvoering van deze maatregelen. De gemeente werkt nu aan het voorontwerp dat vervolgens wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp en uitvoeringsontwerp.Gerelateerd