Gemeentelijke Erepenning voor Bart Luttik

20-06-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – De Maassluise Bart Luttik heeft donderdagavond de gemeentelijke Erepenning ontvangen uit handen van burgemeester Edo Haan. ,,De heer Bart Luttik heeft zich sinds 2004 belangeloos ingezet voor de gemeente Maassluis.’’

Bart Luttik is van 2004 tot 2014 lid geweest van de Raad van Toezicht van de Stichting Wijzer voor het basisonderwijs in Maassluis en Vlaardingen. In de laatste jaren stond de vorming van de kindcentra centraal en later de fusie met de kinderdagverblijven. Daarnaast is hij van 2006 tot 2011 is hij voorzitter geweest van Theater Schuurkerk en is hij in 2015 kort lid van het bestuur geweest van het Museum Maassluis. Sinds 2011 is hij bovendien voorzitter van de Raad van Toezicht van de bibliotheek Maassluis/Midden Delfland.

Adviesraad Samenlevingszaken

,,Zeer veel tijd en energie heeft de heer Luttik gestoken in zijn voorzitterschap van de Adviesraad Samenlevingszaken,’’ schrijft de gemeente Maassluis. ,,Hij is sinds 2013 een drijvende kracht geweest in het verder ontwikkelen van de Adviesraad tot een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner voor de portefeuillehouders en de beleidsmedewerkers Sociaal Domein. Hij heeft de Adviesraad echt op de kaart gezet.’’

Ook buiten Maassluis heeft Luttik zich ingezet. Hij is van 2008 tot 2014 voorzitter geweest van de Nederlandse Orchideeen Vereniging. Daarnaast is hij lid geweest van de Raad van Bestuur van Cultuurweb Westland.

Erepenning der Gemeente

De Erepenning der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis meer dan verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

 Gerelateerd