Gemeentelijke Erepenning voor René Hofman

27-04-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - René Hofman, directeur financiën gemeente Maassluis, ontving donderdag 26 april 2018 in het stadhuis van Maassluis de gemeentelijke Erepenning uit handen van wethouder Sjef Evers.

Hofman begon op 1 juni 1979 zijn loopbaan bij de gemeente Maassluis. Vanaf 2000 was hij de eerste locosecretaris van het college van burgemeester en wethouders. Na de reorganisatie naar een directie-afdelingenmodel in het najaar van 2004 werd de heer Hofman directeur Financiën en lid van de directie.

Planning en Control
Tevens werd hij op 1 januari 2007 benoemd tot hoofd van de afdeling Planning en Control, naast zijn functie van directeur Financiën. Vanaf 1 maart 2000 was de heer Hofman 1e loco-secretaris van het college van burgemeester en wethouders. Bijzonder was zijn inzet in 2009 en 2010 toen Maassluis er financieel slecht voorstond door de kredietcrisis en de daaruit voortvloeiende recessie. In die periode dreigde er zelfs preventief toezicht van de provincie, in plaats van repressief toezicht.

Onder zijn leiding werd een Plan van Aanpak opgesteld waarbij de leidraad was dat de Maassluizers zo min mogelijk van de bezuinigingen moesten merken. Ook overtuigde hij de provincie om geen preventief toezicht in te stellen. Uiteindelijk slaagde hij er samen met de wethouder van financiën in om Maassluis betrekkelijk snel weer financieel gezond te krijgen.

Vernieuwend
Hofman was verder zeer vernieuwend in het presenteren van financieel beleid aan de gemeenteraad en de inwoners van Maassluis. Zo introduceerde hij al heel vroeg de begroting op cd-rom en, later, usb-stick. Bovendien zorgde hij ervoor dat de begroting attractief en leesbaar aan de inwoners van Maassluis werd gepresenteerd met de Begroting In Eén Oogopslag.

Erepenning der Gemeente
De Erepenning der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente Maassluis.Gerelateerd