Gemeentelijke Erespeld voor Lenie van Duijn-Camfferman

25-01-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS – Burgemeester Edo Haan heeft donderdagavond 24 januari de gemeente Erespeld uitgereikt aan Lenie van Duijn-Camfferman. Zij nam afscheid als voorzitter van de Vereniging van Vrienden van het Witte Kerkje en ontvangt de onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor het Witte Kerkje.

De vereniging Vrienden van het Witte Kerkje werd op 6 april 2004 opgericht met Lenie van Duijn-Camfferman als voorzitter. Deze vereniging is al vanaf het begin verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het Witte Kerkje. Zo worden de zalen verhuurd en organiseren zij elk winterseizoen een cultureel programma met muziek en lezingen. Daarnaast is de voormalig voorzitter lid van de Programmacommissie van de Vrienden die de lezingenserie organiseert. Hiervoor wordt geen entree gevraagd. Alle verhuringen en de administratie daarvan vonden plaats via Lenie van Duijn.

Belangeloze inzet

Om recht te doen aan haar jarenlange belangeloze inzet hield het bestuur van de Vrienden op donderdag 24 januari een speciale afscheidsbijeenkomst. Amateurhistoricus Joosje van Geest hield een lezing over architect Van Embden, de bouw van het Witte Kerkje en de wederopbouwperiode.

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.Gerelateerd