Gemeentelijke Erespeld voor Toine Maes

12-04-2019 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Toine Maes heeft donderdag uit handen van burgemeester Edo Haan de Erespeld der Gemeente ontvangen. Maes neemt afscheid als voorzitter van Theater Koningshof. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn bijzondere inzet voor theater Koningshof.

De hulp van Toine Maes werd ingeroepen nadat Theater Koningshof enkele jaren in zwaar weer zat. Het Maassluise college riep extern advies in om een solide financiële basis voor Theater Koningshof te waarborgen. ,,Toine Maes slaagde erin weer een interne situatie van rust, reinheid en regelmaat te creëren. Onder zijn leiding kreeg Koningshof weer het gewenste brede maatschappelijke draagvlag.”

Erespeld der Gemeente

De Erespeld der Gemeente wordt uitgereikt aan personen, al dan niet ingezetenen van de gemeente, die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.Gerelateerd