Gevaarlijke fietspaden worden aangepakt

05-06-2020 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - Door de vroege en aanhoudende droogte is de kwaliteit van sommige delen van de fietspaden in Maassluis in korte tijd sterk verslechterd. Om te voorkomen dat er op deze fietspaden gevaarlijke situaties ontstaan, is besloten op korte termijn een aantal maatregelen te nemen.


Waarschuwingsborden

Op plekken met gevaarlijk wegdek worden borden geplaatst om weggebruikers te waarschuwen. Fietsers wordt hier gevraagd af te stappen.


Opnieuw bestraten

De delen van de fietspaden waar gevaar dreigt voor de veiligheid, worden vanaf maandag 8 juni 2020 opnieuw bestraat. De herstelwerkzaamheden starten op de Westlandseweg nabij de Dr. Jan Schoutenlaan. Naar verwachting duren deze werkzaamheden ongeveer 2 weken.


Fietspaden asfalteren

Maassluis werkt samen met Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan het verbeteren van de doorgaande fietspaden in de stad. Dit plan is samenwerking van meerdere gemeenten en de uitwerking neemt nog enige tijd in beslag. Gezien de huidige staat van sommige delen van de fietspaden, wacht de gemeente Maassluis dit niet af en start al voor de bouwvakantie met het asfalteren van enkele Maassluise fietspaden. Het grootschalig verbeteren van de fietspaden volgt later.


Aanhoudende droogte

Na verschillende meldingen over gevaarlijke delen van fietspaden, zowel door stratenmakers van Stadsbedrijf als inwoners, heeft de gemeente de kwaliteit van de lokale fietspaden nogmaals onderzocht. Daaruit bleek dat fietspaden die in maart nog waren geïnspecteerd en goed bevonden, op een aantal plekken in korte tijd sterk verslechterd zijn. Oorzaak is de aanhoudende droogte.


Tijdelijke reparaties

Het zandbed onder de tegels droogt uit en kan daardoor de bestrating niet meer op zijn plaats houden waardoor er ruimte tussen de tegels ontstaat. Met tijdelijke reparaties is geprobeerd deze delen te herstellen maar dat bleek niet afdoende. Omdat hierdoor de veiligheid op de fietspaden op sommige plaatsen in het gedrang komt, is besloten deze fietspaden met spoed ingrijpender te herstellen.Gerelateerd