Help de grutto, houd uw kat ’s nachts binnen

04-05-2020 Nieuws Redactie

Foto: Tiny van der Meer

REGIO - Leden van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland maken zich zorgen over het grote aantal katten dat ‘s nachts door de weiland struint. Het is namelijk volop weidevogelbroedseizoen. De eerste kievitskuikens lopen al rond en komende weken komen ook de gruttokuikens uit het ei. De kuikens moeten zelf voedsel zoeken in het gras en zijn zo een makkelijke prooi voor roofdieren, waar helaas ook huis- en boerderij katten toe behoren.

Het gaat niet goed met weidevogels. Hun aantallen nemen al jaren af, omdat er te weinig kuikens volwassen worden. We kunnen ons dus geen extra verliezen veroorloven door opgegeten kuikens. Om te voorkomen dat vossen en katten vogelrijke percelen betreden hebben vrijwilligers van de Vogelwerkgroep op verschillende plekken toegangen tot het weiland afgezet met elektrische rasters. Maar dit kan niet overal en de rasters vragen veel onderhoud om goed te kunnen functioneren.

De Duifpolder is een van de rijkste weidevogelpolder in Midden-Delfland. ,,Maar tijdens nachtelijke surveillances blijken er ‘s nachts heel veel katten door het weiland te lopen'', verklaart Siem van den Berg. Hij heeft een stukje land in deze polder waar hij zijn uiterste best doet om het weidevogels naar de zin te maken, maar ook hij ziet zijn kievitkuikens verdwijnen. ,,We hebben daarom dit weekend bij iedereen aan de Kwakelweg een briefje in de bus gedaan of ze willen helpen en hun kat tot 15 juni ’s nachts binnen kunnen houden'', vervolgt Van den Berg. ,,Ik hoop dat veel mensen er gehoor aan geven, want zo blijkt maar weer dat weidevogels beschermen echt een kwestie is van goed samenwerken.’'Gerelateerd