Historische avond over de slag van Vlaardingen

12-04-2018 Nieuws Redactie

MAASSLUIS - De Historische Vereniging Maassluis (HVM) organiseert vanavond een bijzondere thema-avond. De historische avond gaat op 12 april over de slag van Vlaardingen. Tim de Ridder, stadsarcheoloog van Vlaardingen en betrokken bij de organisatie rondom de viering van de ‘Slag bij Vlaardingen’ en Kees Nieuwenhuijsen, amateurhistoricus en medeorganisator van dit evenement verzorgen samen de lezing. Het zal ook gaan over het verloren gegane dorp Maasdorp gaan.

In het jaar 985 kreeg graaf Dirk II het gebied aan de monding van de Maas en Merwede, de huidige regio Rijnmond, in zijn bezit. Van hieruit bestuurden Dirk en zijn nazaten hun graafschap, dat zich uitstrekte tussen Texel en Walcheren. Ze hadden regelmatig grensconflicten met de bisschop van Utrecht en in het jaar 1018 ontaardden die in de ‘Slag bij Vlaardingen’. De bisschop, gesteund door de keizer, stuurde toen een groot leger op graaf Dirk III af.

Graaf Dirk III wist met hulp van de plaatselijke bevolking een groot keizerlijk leger te verslaan. Deze slag wordt wel gezien als de grondlegging van Holland. Wat is er bekend over Vlaardingen rond 1018? En waar lag de burcht van graaf Dirk III? Aan de hand van diverse onderzoeken
wordt er terug gegaan naar Vlaardingen rond 1018. Daarbij zal ook het oude, verloren gegane, dorp Maasland aan de orde komen, dat ergens in het huidige Maasluis moet hebben gelegen.

Dit jaar wordt deze historische veldslag in Vlaardingen herdacht op 9 en 10 juni. Leden van de HVM hebben voor en na lezing de gelegenheid om hun jubileumgeschenk op te halen, het boek van de Canon van Maassluis. De avond is gratis toegankelijk voor leden en ook voor niet-leden. Het vindt plaats in de Koningshof, zaal Lepelaar, start 20.00 uur.Gerelateerd